flaga
 
<< POWRÓT
 
 

Nagrody XXIV Międzynarodowego Festiwalu Sztuki Lalkarskiej, Bielsko-Biała 2010

Nagrody Jury Profesjonalnego

 • Grand Prix
  /statuetka autorstwa Bronisława Krzysztofa
  oraz nagroda pieniężna ufundowana przez Prezydent Miasta Bielska-Białej
  Jacka Krywulta/

  Divadlo Minor (Czechy) za przedstawienie Z KSIEGI DŻUNGLI
  - za odnalezienie nowatorskiej formy kontaktu z najmłodszym widzem
 • Nagroda specjalna
  /nagroda pieniężna ufundowana przez Zakłady Tłuszczowe BIELMAR
  Sp. z o.o. w Bielsku-Białej/

  Opolski Teatr Lalki i Aktora (Polska) za przedstawienie
  IWONA, KSIĘŻNICZKA BURGUNDA
  - za nowatorskie odczytanie dramatu Witolda Gombrowicza
 • Nagroda specjalna
  /nagroda pieniężna ufundowana przez Bielskie Zakłady Obuwia BEFADO
  Sp. z o.o./

  Compagnie Mossoux-Bonté (Belgia, Walonia-Bruksela)
  za przedstawienie KEFAR NAHUM
  - za pełne emocji widowisko dotyczące niepokojów człowieczej egzystencji


Nagroda Młodych Krytyków

/nagroda pieniężna ufundowana przez przedsiębiorstwo ANGA Uszczelnienia Mechaniczne Sp. z o.o. w Kozach/

DudaPaiva Company (Holandia) za przedstawienie PRZEKLEŃSTWO
- za odrębność języka teatralnego w spektaklu

 
Nagroda Jury Dziecięcego
/nagroda pieniężna ufundowana przez ENION S.A./

Teatr Lalka (Polska) za przedstawienie KINO PALACE

 

DYPLOM HONOROWY Polskiego Ośrodka Lalkarskiego POLUNIMA przyznano Nicole Mossoux z Compagnie Mossoux-Bonté (Belgia, Walonia-Bruksela)
za perfekcyjną realizację środkami teatru lalek przedstawienia Kefar Nahum.

 


JURY PROFESJONALNE:
- Janusz Ryl-Krystianowski - reżyser - Przewodniczący Jury (Polska)
- Ida Hlediková - historyk i krytyk teatru (Słowacja)
- Aleksander A. Łabiniec - reżyser i scenograf (Polska)
- Tadeusz Kornaś - krytyk teatralny (Polska)

JURY MŁODYCH KRYTYKÓW:
Jury Młodych Krytyków pracowało pod opieką krytyka teatralnego Pawła Sztarbowskiego w składzie:
- Marta Feluś - studentka Wydziału Wiedzy o Teatrze Akademii Teatralnej w Warszawie
- Anna Bocheńska - studentka Wiedzy o Teatrze Wydziału Polonistyki Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie
- Joanna Gdowska - absolwentka Polonistyki i Wiedzy o Teatrze Uniwersytetu Wrocławskiego
- Olga Ząbroń - studentka Scenografii Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie

JURY DZIECIĘCE:
dzieci skupione wokół Bielskiego Stowarzyszenia Artystycznego Teatr Grodzki;
opieka Justyna Kostuchowska - Teatr Grodzki