Informacja o biletach

Najważniejesze informacje na temat biletów oraz programów zniżkowych obowiązujących w teatrze. 


Teatr Lalek Banialuka dysponuje dwoma salami widowiskowymi:

  • Duża Scena – 213 numerowanych miejsc
  • Scena na Piętrze – 130 nienumerowanych miejsc                

 

UWAGA:

W dni robocze miejsca na widowniach obu sal wskazują pracownicy teatru.

           

REZERWACJA I ZAKUP BILETÓW INDYWIDUALNYCH

 

KASA          

poniedziałek - piątek w godzinach 8:00 – 16:00
niedziela - na godzinę przed spektaklem
tel. +48 33 815 09 15, +48 33 815 09 14

Numer rachunku bankowego: PKO BP 22 1020 1390 0000 6102 0674 8687

 

BIURO OBSŁUGI WIDZA

poniedziałek – piątek w godzinach 8:00 – 16:00
tel. +48 33 815 09 15, +48 33 815 09 14
e-mail: [email protected]

             

UWAGA:

Bilety rezerwowane osobiście i telefonicznie na spektakle w niedzielę, należy wykupić do czwartku poprzedzającego ten termin. Po tym czasie   rezerwacje będą anulowane.

           

W SYSTEMIE SPRZEDAŻY ON-LINE 

Sprzedaż on-line w chwili obecnej obejmuje bilety na niedzielne przedstawienia oraz wybrane spektakle w inne dni tygodnia.

W repertuarze należy kliknąć „kup bilet”, aby przejść do systemu zakupu biletów.

UWAGA:

Kupującemu bilety w systemie on-line nie przysługuje prawo do zwrotu zakupionych biletów (art. 38 pkt 12 ustawy z dnia 30 maja   2014 r. o prawach konsumenta - Dz.U. z 2014 roku poz. 827 z późn. zm.). Wyjątek stanowi sytuacja, gdy przedstawienie zostaje odwołane przez Teatr.

Operatorem kart płatniczych jest PayPro SA Agent Rozliczeniowy, ul. Kanclerska 15, 60-327 Poznań, wpisany do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000347935, NIP 7792369887, Regon 301345068        

UWAGA:      

Spektakle i inne wydarzenia zaczynają się punktualnie, dlatego Teatr ma prawo odmówić wejścia na widownię osobie spóźnionej.         

Bilet traci ważność z momentem rozpoczęcia przedstawienia lub wydarzenia wskazanego na bilecie, co oznacza, że spóźniona osoba (która nie weszła na spektakl) nie ma prawa do zwrotu uiszczonej ceny biletu ani możliwości przepisania biletu na inny  termin.

Przed dokonaniem zakupu należy zapoznać się z Regulaminem rezerwacji i zakupu biletów w Teatrze Lalek Banialuka.

           

REZERWACJA I ZAKUP BILETÓW GRUPOWYCH

Rezerwacja grupowa dotyczy klas szkolnych i wycieczek zorganizowanych.

Rezerwacji grupowej można dokonać osobiście lub telefonicznie w Biurze Obsługi Widza.

 

BIURO OBSŁUGI WIDZA

poniedziałek – piątek w godzinach 8:00 – 16:00
tel. +48 33 815 09 15, +48 33 815 09 14
e-mail: [email protected]

Zarezerwowane bilety należy wykupić w terminie ustalonym z Biurem Obsługi Widza.

Na każdym etapie rezerwacji klient jest zobowiązany do powiadomienia Teatru o wszelkich zmianach w ilości zarezerwowanych biletów.

 

CENNIK BILETÓW:

Spektakle dla dzieci 
•    ulgowy – 29 zł
•    normalny – 36 zł
•    grupowy – 25 zł

Spektakle dla młodzieży i dorosłych
•    ulgowy – 38 zł
•    normalny –  44 zł
•    grupowy – 32 zł

 

Regulamin sprzedaży biletów obowiązujący od 27 lutego 2023.


Warunkiem uczestnictwa w przedstawieniu jest wypełnienie formularza oświadczenia epidemiologicznego. W celu ograniczenia kontaktów, zachęcamy do wydrukowania i przyniesienia z sobą do Teatru wypełnionego formularza, dostępnego do pobrania na dole strony. 

 

PROGRAM „RODZINA+” W BIELSKU-BIAŁEJ

Osoby korzystające z programy „Rodzina+” (po okazaniu karty wydanej wyłącznie przez UM w Bielsku-Białej) mogą dokonać zakupu biletu z 50% zniżką wyłącznie w kasie biletowej.

 

PROGRAM WETERAN PLUS

Osoby korzystające z programu "Weteran Plus" (po okazaniu karty) mogą dokonać zakupu biletu z 50% zniżką wyłącznie w kasie biletowej.

 

PROGRAM „MIEJSCE PRZYJAZNE DLA SENIORÓW” W BIELSKU-BIAŁEJ      

W związku z przystąpieniem Teatru Lalek Banialuka do Programu „Miejsce przyjazne dla seniorów”, każdy senior ma możliwość zakupu biletu ze zniżką w wysokości 5,00 zł na każde przedstawienie – z wyjątkiem prezentacji w ramach Międzynarodowego Festiwalu Sztuki Lalkarskiej.           

Podstawę sprzedaży biletu ze zniżką stanowić będzie okazanie imiennej „Karty Seniora”.

 

ZNIŻKA DLA HONOROWYCH DAWCÓW KRWI

Od początku sezonu artystycznego, który rozpoczął się 1 września 2023 roku, Honorowym Dawcom Krwi - Zasłużonym dla Zdrowia Narodu przysługuje zniżka w wysokości 50% ceny biletu normalnego. Bilety ze zniżką można nabyć wyłącznie w kasie Teatru, po okazaniu stosownej legitymacji.

 

Ta strona wykorzystuje pliki cookie dla lepszego działania serwisu. Możesz zablokować pliki cookie w ustawieniach przeglądarki. Więcej informacji w Polityce Prywatności tej strony.