Aktualności

Poszukiwany/poszukiwana!

Ogłoszenie o naborze do pracy - być może szukamy właśnie Ciebie!? Sprawdź!

Ogłoszenie o naborze na stanowisko PORTIER

Teatr Lalek Banialuka im. Jerzego Zitzmana w Bielsku-Białej poszukuje osoby na stanowisko PORTIERA na umowę zlecenie.

I. WYMAGANIA:

 • gotowość do pracy zmianowej (3 zmiany) także w soboty, niedzielę i święta;
 • dyspozycyjność i wysoka kultura osobista;
 • odpowiedzialność i rzetelność w wykonywaniu zadań;
 • komunikatywność, umiejętność pracy w zespole, samodzielność;
 • mile widziana umiejętność obsługi monitoringu wizyjnego.

II. ZAKRES CZYNNOŚCI:

 1. Bieżąca kontrola osób wchodzących i wychodzących z budynku Teatru.
 2. Obsługa połączeń telefonicznych.
 3. Wydawanie i odbieranie kluczy upoważnionym pracownikom.
 4. Wydawanie kluczy i dokumentów pojazdów stanowiących własność Teatru.
 5. Obsługa systemu monitoringu, centrali p.poż., centrali gaszenia i innych urządzeń znajdujących się w pomieszczeniu portierni.
 6. Prowadzenie książki pracy portierni - m. in. wpisy dotyczące przejęcia i zdania zmiany, uwagi i informacje w czasie pełnienia zmiany (np. awarie, uszkodzenia, zakłócenia spokoju, kradzieże, itp.).
 7. Przyjmowanie poczty i przesyłek adresowanych na Teatr.
 8. Dokonywanie obchodów budynku min. 3 razy w trakcie pełnienia dyżuru (po przejęciu zmiany, w trakcie jej trwania oraz na jej zakończenie).
 9. Informowanie przełożonych o zaistniałych awariach lub uszkodzeniach budynku, jego urządzeń, wyposażenia oraz zdarzeniach nadzwyczajnych (np. pożar, włamanie, napad, bójka, wypadek, itp.).
 10. Reagowanie na zagrożenia i informowanie odpowiednich służb (policja, straż miejska, straż pożarna, pogotowie ratunkowe i inne) o zaistniałych nieprawidłowościach.
 11. Utrzymanie porządku wokół budynku Teatru – plac, podwórko chodnik wzdłuż ul. Adama Mickiewicza (m. in. zamiatanie, odśnieżanie).
 12. Wykonywanie pracy zgodnie z przepisami BHP, instrukcjami i zarządzeniami obowiązującymi w Teatrze.

III. OFERTY SKŁADANE PRZEZ KANDYDATÓW POWINNY ZAWIERAĆ:

 1. Życiorys (CV)
 2. List motywacyjny (podpisany odręcznie)
 3. Oświadczenie o ochronie danych osobowych (podpisane odręcznie)

IV.  SPOSÓB, MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA DOKUMENTÓW:

Aplikację można złożyć w zamkniętej kopercie z opisem: „Oferta pracy na stanowisko portiera” w sekretariacie Teatru Lalek Banialuka w Bielsku-Białej, ul. Adama Mickiewicza 20 lub wysłać dokumenty aplikacyjne e-mailem na adres:  [email protected] -  do dnia 28.06.2023 r. 

Za datę złożenia oferty uważa się datę jej wpływu do Teatru.

V. INNE INFORMACJE:

Z kandydatami spełniającymi wymogi formalne zostanie przeprowadzona rozmowa kwalifikacyjna. O miejscu i czasie przeprowadzenia rozmowy kwalifikacyjnej wybrane osoby zostaną powiadomione indywidualnie.

Ta strona wykorzystuje pliki cookie dla lepszego działania serwisu. Możesz zablokować pliki cookie w ustawieniach przeglądarki. Więcej informacji w Polityce Prywatności tej strony.