2019-03-19
NAGRODY DLA AKTOREK BANIALUKI

 

 

NAGRODY DLA AKTOREK BANIALUKI

 

21 marca na całym świecie obchodzony jest Światowy Dzień Lalkarstwa. Jest to znakomita okazja do wyróżnienia i nagrodzenia artystów, którym bliska jest sztuka lalkarska.  Z tej okazji 18 marca w Instytucie Teatralnym w Warszawie odbyło się uroczyste spotkanie organizowane przez Zarząd Sekcji Teatrów Lalkowych ZASP-Stowarzyszenia Polskich Artystów Teatru, Filmu, Radia i Telewizji oraz Polski Ośrodek Lalkarski POLUNIMA, podczas którego uhonorowane zostały dwie aktorki Teatru Lalek Banialuka.

Barbara Rau została odznaczona Brązowym Medalem Zasłużony Kulturze Gloria Artis. Medal „nadawany jest osobom szczególnie wyróżniającym się w dziedzinie twórczości artystycznej, działalności kulturalnej lub ochronie kultury i dziedzictwa narodowego”.

Maria Byrska uhonorowana została Medalem 100-lecia ZASP „w dowód najwyższego uznania dla jej talentu i osiągnięć artystycznych w dziedzinie sztuki lalkarskiej”.

 


 

Fot. 1,2 -Maria Byrska - "Zielona Gęś"  (fot. A.Morcinek) oraz "Księga dżungli" (fot. D.Dudziak)                                                                  Fot. 3,4 - Barbara Rau - " Smacznego , proszę Wilka!"  (fot. D.Dudziak) oraz "Krawiec Niteczka"  (fot.D.Dudziak)

 

 


 

Teatr Lalek Banialuka im. Jerzego Zitzmana

Samorządowa Instytucja Kultury

Newsletter

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Teatr Lalek Banialuka im. Jerzego Zitzmana, w celu korzystania z prowadzonej przez Teatr Lalek Banialuka usługi „Newsletter”. Jestem świadom/świadoma, iż moja zgoda może być odwołana w każdym czasie, co skutkować będzie usunięciem mojego adresu e-mail z listy dystrybucyjnej usługi „Newsletter”.
Zapoznałam/em się z Regulaminem świadczenia usługi Newsletter

Teatr Lalek Banialuka im. Jerzego Zitzmana został podłączony do sieci szerokopasmowej w zwiazku z realizacją projektu „Budowa sieci szerokopasmowej dla miasta Bielska-Białej” został zrealizowany przez Urząd Miasta Bielska – Białej przy współfinansowaniu ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013.


  

Strona internetowa www.banialuka.pl  jest obecnie w przebudowie. Teatr pozyskał środki finansowe aplikując w konkursie o dofinansowanie zadania realizowanego ze środków pozostających w dyspozycji ministra właściwego do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego z programu TEATR I TANIEC 2020 – zadanie dodatkowe pn. „ e-witryna. Artystyczne okno na świat”.