2019-08-27
POŻEGNANIE Z TEATREM

 

POŻEGNANIE Z TEATREM

 

   Z końcem sierpnia br. z Teatrem Lalek Banialuka żegna się jej dotychczasowa dyrektorka naczelna i artystyczna  Lucyna Kozień.

Lucyna Kozień z Banialuką związana jest od 1981 roku, najpierw jako długoletni kierownik literacki tej sceny, a od 2003 r. jej dyrektor. W okresie jej dyrekcji Teatr zrealizował 65 premier i 8 edycji Międzynarodowego Festiwalu Sztuki Lalkarskiej, prowadził też szeroką działalność edukacyjną, organizując wiele różnorodnych warsztatów teatralnych i zajęć edukacyjnych dla dzieci i młodzieży.

W tym czasie Teatr prezentował swoje przedstawienia (z reguły około 400 rocznie) zarówno w Bielsku-Białej jak i w całym kraju, na licznych występach gościnnych i festiwalach teatralnych: zdobył ponad 100 ważnych nagród artystycznych, w tym wielokrotnie główne nagrody na festiwalach, 14 Złotych Masek, 13 ATESTÓW ASSITEJ. 5  przedstawień Banialuki było finalistami Konkursu na Wystawienie Polskiej Sztuki Współczesnej, Teatr został też. m.in. uhonorowany Nominacją do Nagrody Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej za twórczość dla dzieci i młodzieży „Sztuka Młodym” w 2005 r., a w 2017 roku Złotym Medalem ”Zasłużony Kulturze Gloria Artis”.

Lucyna Kozień odchodzi z Teatru Banialuka na własną prośbę:

„Nadszedł moment, gdy uznałam, że powinnam nieco zwolnić swoją aktywność zawodową i znaleźć więcej czasu na dotąd marginalizowane pasje.  Zostawiam Teatr w bardzo dobrej kondycji artystycznej, usatysfakcjonowana jego dokonaniami, wierząc, że bielska scena lalkowa i nasz festiwal nadal będą znaczącymi ośrodkami kreowania twórczego oblicza sztuki lalkarskiej,  zaświadczającymi o  wielkich i ciągle odkrywanych, nowych  lalkarskich przestrzeniach”.

Po odejściu z Banialuki nadal prowadzić będzie pismo „Teatr Lalek” (którego redaktorem naczelnym jest od 2001 roku) oraz pracować na rzecz lalkarskiego środowiska – w czerwcu br. ponownie wybrana została wiceprezydentem Polskiego Ośrodka Lalkarskiego POLUNIMA.

Lucyna Kozień: „Bliska mi jest idea, by być ciągle w drodze, a nie już u celu. Dlatego nie zamierzam rezygnować z udziału w życiu teatralnym. Chcę wrócić do pisania o teatrze, na co w okresie prowadzenia Banialuki nie starczało już czasu, a od czego rozpoczynałam przecież swoją teatralną aktywność”.

 

Lucyna Kozień, krytyk teatralny,  absolwentka polonistyki Uniwersytetu Jagiellońskiego i Podyplomowego Studium Dziennikarskiego  tej uczelni.  Autorka sztuk i adaptacji scenicznych wystawianych w Banialuce, m.in. Opowieści o chłopcu i wietrze oraz  Zbójnickiej opowieści,  autorka kilkunastu publikacji książkowych z zakresu teatru, m.in.  monografii Teatru Lalek Banialuka, wydawnictwa Teatr bez granic/theatre without frontiers,  „Sen. Helmut Kajzar”, 100 przedstawień polskiego teatru lalek (współred. M.Waszkiel)  i publikacji o artystach polskiego teatru lalek z serii Lalkarze -  o Jerzym Zitzmanie, Aleksandrze A. Łabińcu, Janie Dormanie, Włodzimierzu Dobromilskim, Krzysztofie Rale). Redaktorka publikacji Stowarzyszenia Artystycznego Teatr Grodzki – Pokażę ci świat, Teatralna mapa Europy, Teatr i terapia, Scenariusz teatralny.

Swoje teksty o teatrze publikowała m.in. na łamach „Teatru Lalek”, „Teatru”, „Sceny”, „Sztuki dla Dziecka”, „Beskidzkiego Informatora Kulturalnego”, „Loutkara”, „Relacji-Interpretacji”. Współpracowała z Instytutem Sztuki PAN przy tworzeniu Almanachu Sceny Polskiej” oraz Słownika biograficznego teatru polskiego, a z Centrum Sztuki Dziecka w Poznaniu przy tworzeniu Raportu o stanie polskiego teatru dla dzieci i młodzieży w latach 1989-2003. W latach 2000 i 2001 prowadziła zajęcia z historii teatru lalek w będzińskim Studium Aktorskim.

Od lat współpracuje z amatorskim ruchem teatralnym oraz ze stowarzyszeniami teatralnymi – od 1995 r. nieprzerwanie jest członkiem Zarządu POLUNIMA (a od 2007 roku Wiceprezydentem POLUNIMA).

 

Lucyna Kozień jest laureatką wielu prestiżowych nagród, m.in. Ogólnopolskiego Konkursu „Bliżej teatru” i „Sceny” (1988), Złotej Maski (1997), Nagrody  Polskiego Ośrodka ASSITEJ dla wybitnego krytyka teatralnego za rok 2005,  Nagrody Marszałka woj., śląskiego (2008), Dyplomu w plebiscycie 50 najbardziej wpływowych kobiet woj., śląskiego (2009), IKARA- Nagrody Artystycznej Prezydenta Miasta Bielska-Białej (2012), Nagrody Związku Artystów Scen Polskich (2014) oraz Złotego Medalu „Zasłużony Kulturze Gloria Artis” (2017).

 


 

fot. Agnieszka Morcinek

 


 

Teatr Lalek Banialuka im. Jerzego Zitzmana

Samorządowa Instytucja Kultury

Newsletter

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Teatr Lalek Banialuka im. Jerzego Zitzmana, w celu korzystania z prowadzonej przez Teatr Lalek Banialuka usługi „Newsletter”. Jestem świadom/świadoma, iż moja zgoda może być odwołana w każdym czasie, co skutkować będzie usunięciem mojego adresu e-mail z listy dystrybucyjnej usługi „Newsletter”.
Zapoznałam/em się z Regulaminem świadczenia usługi Newsletter

Teatr Lalek Banialuka im. Jerzego Zitzmana został podłączony do sieci szerokopasmowej w zwiazku z realizacją projektu „Budowa sieci szerokopasmowej dla miasta Bielska-Białej” został zrealizowany przez Urząd Miasta Bielska – Białej przy współfinansowaniu ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013.


  

Strona internetowa www.banialuka.pl  jest obecnie w przebudowie. Teatr pozyskał środki finansowe aplikując w konkursie o dofinansowanie zadania realizowanego ze środków pozostających w dyspozycji ministra właściwego do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego z programu TEATR I TANIEC 2020 – zadanie dodatkowe pn. „ e-witryna. Artystyczne okno na świat”.