2019-12-10
1645 PREZENTÓW !!!

 

ODWIEDZINY PRZYJACIELA Z DALEKIEJ PÓŁNOCY

 

Jak co roku nasz Teatr znalazł się na szlaku świętego Mikołaja. Spędził u nas aż dziewięć  dni co pozwoliło mu zaprzyjaźnić się z uroczym mieszkańcem naszych lasów – Akim! Zanim jednak dzieci spotkały się z naszym ulubionym świętym zostały poddane próbie przez dyżurnego diabełka i aniołka. Święty Mikołaj obdarował prezentami 1645 grzecznych dzieci! Utrudzony wrócił już na daleką północ, ale obiecał iż zawita do nas w następnym roku.

Podsumowując akcje Mikołajkowe w Banialuce, były to wspaniałe chwile pełne humoru i radosnych okrzyków w rodzinnym i teatralnym gronie. 

 


fot. Marek Ziarko

 


 

Teatr Lalek Banialuka im. Jerzego Zitzmana

Samorządowa Instytucja Kultury

Newsletter

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Teatr Lalek Banialuka im. Jerzego Zitzmana, w celu korzystania z prowadzonej przez Teatr Lalek Banialuka usługi „Newsletter”. Jestem świadom/świadoma, iż moja zgoda może być odwołana w każdym czasie, co skutkować będzie usunięciem mojego adresu e-mail z listy dystrybucyjnej usługi „Newsletter”.
Zapoznałam/em się z Regulaminem świadczenia usługi Newsletter

Teatr Lalek Banialuka im. Jerzego Zitzmana został podłączony do sieci szerokopasmowej w zwiazku z realizacją projektu „Budowa sieci szerokopasmowej dla miasta Bielska-Białej” został zrealizowany przez Urząd Miasta Bielska – Białej przy współfinansowaniu ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013.


  

Strona internetowa www.banialuka.pl  jest obecnie w przebudowie. Teatr pozyskał środki finansowe aplikując w konkursie o dofinansowanie zadania realizowanego ze środków pozostających w dyspozycji ministra właściwego do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego z programu TEATR I TANIEC 2020 – zadanie dodatkowe pn. „ e-witryna. Artystyczne okno na świat”.