2020-01-27
OGŁOSZENIE

 

OGŁOSZENIE O NABORZE

STANOWISKO: SPRZĄTACZKA

 

 

PRZEDMIOT NABORU:

Świadczenie usługi utrzymywania w czystości  wyznaczonych pomieszczeń w budynku Teatru Lalek Banialuka w Bielsku – Białej.

 

WYMAGANIA:

 1. posiadanie obywatelstwa polskiego,
 2. stan zdrowia pozwalający na świadczenie pracy sprzątaczki w teatrze,
 3. posiadanie pełnej zdolności do wykonywania czynności prawnych oraz korzystania
  w pełni z praw publicznych,
 4. niekaralność (kandydat nie może być skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo, ścigany z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe),
 5. nieposzlakowana opinia,
 6. dyspozycyjność,
 7. odpowiedzialność i rzetelność w wykonywaniu zadań,
 8. umiejętność pracy w zespole,
 9. samodzielność.
 10.  

WARUNKI PRACY:

 1. stanowisko: sprzątaczka,
 2. miejsce wykonywania pracy: Teatr Lalek Banialuka im. Jerzego Zitzmana w Bielsku-Białej,
 3. podstawa zatrudnienia: umowa zlecenie.
 4.  

TERMIN SKŁADANIA DOKUMENTÓW:

Aplikację należy złożyć w zamkniętej kopercie z opisem: „Oferta pracy na stanowisko sprzątaczki” w sekretariacie Teatru Lalek Banialuka ul. Mickiewicza 20 w Bielsku-Białej, lub wysłać dokumenty aplikacyjne e-mailem na adres:  teatr@banialuka.pl - do dnia 05.02.2020 r. do godz. 09.00. 

Za datę złożenia oferty uważa się datę jej wpływu do Teatru.

O terminie rozmowy kwalifikacyjnej i jej wyniku osoby ubiegające się o pracę na stanowisku sprzątaczki zostaną poinformowane telefonicznie.

 

DO POBRANIA

 

 

 

 

 


 

Teatr Lalek Banialuka im. Jerzego Zitzmana

Samorządowa Instytucja Kultury

Newsletter

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Teatr Lalek Banialuka im. Jerzego Zitzmana, w celu korzystania z prowadzonej przez Teatr Lalek Banialuka usługi „Newsletter”. Jestem świadom/świadoma, iż moja zgoda może być odwołana w każdym czasie, co skutkować będzie usunięciem mojego adresu e-mail z listy dystrybucyjnej usługi „Newsletter”.
Zapoznałam/em się z Regulaminem świadczenia usługi Newsletter

Teatr Lalek Banialuka im. Jerzego Zitzmana został podłączony do sieci szerokopasmowej w zwiazku z realizacją projektu „Budowa sieci szerokopasmowej dla miasta Bielska-Białej” został zrealizowany przez Urząd Miasta Bielska – Białej przy współfinansowaniu ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013.


  

Projekt Surfuj z kulturą i poznaj magię teatru
dofinansowano ze środków Ministra Kultury 
i Dziedzictwa Narodowego  pochodzących
z Funduszu Promocji Kultury.