2019-11-27
BANIALUKA. TEATR NA ZDROWIE! 2

BANIALUKA. TEATR NA ZDROWIE! ARTWIZYTA PO RAZ DRUGI!

 

Pablo Picaso powiedział, że sztuka obmywa duszę z pyłu codzienności, a wśród dziecięcych pacjentów bielskiego szpitala pediatrycznego ten pył jest szczególnie toksyczny. Mając to na uwadze 27 listopada w Szpitalu Psychiatrycznym w ramach inicjatywy „Banialuka. Teatr na zdrowie” zorganizowaliśmy kolejne spotkanie. Tym razem młodzi pacjenci mieli możliwość poznać tajniki scenografii teatralnej pracując pod okiem scenografki Małgorzaty Jankowskiej oraz technika rzemiosł artystycznych Roberta Marciniaka. Podczas zajęć została opracowana maska teatralna, kostium oraz przybliżona została specyfika pracy scenografa. Mali pacjenci ucząc się konstruowania światów i jego elementów mieli możliwość wzmocnienia wiary we własne siły oraz zwiększać umiejętności socjalne. Arteterapia jest przedmiotem badań od blisko stu lat. Sam termin został wykuty przez Adriana Hilla w latach czterdziestych ubiegłego stulecia. Jej skuteczność jest przedmiotem badań – jednak w wielu krajach zachodnich rola arteterapii w leczeniu nieustannie rośnie. Zauważa się, że w procesie tworzenia pacjent musi sięgnąć do swojej podświadomości i połączyć ją ze świadomością, a następnie uzewnętrznić. Pogłębia to samoświadomość i poznanie swoich emocji. Poza tym niejednokrotnie tworzenie wymaga podejmowanie wysiłku fizycznego i działania co samo w sobie poprawia stan pacjenta. Już starożytni Grecy wierzyli w uzdrawiającą rolę sztuki i zdawali sobie wagę z potrzeby oczyszczenia – katharsis. Tym bardziej powinniśmy znaleźć w naszej zabieganej codzienności czas na sztukę, a my ludzie sztuki powinniśmy wychodzić do tych, którzy tego potrzebują i tak też będziemy robić.

 


fot. Teatr Lalek Banialuka

 


 

Teatr Lalek Banialuka im. Jerzego Zitzmana

Samorządowa Instytucja Kultury

Newsletter

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Teatr Lalek Banialuka im. Jerzego Zitzmana, w celu korzystania z prowadzonej przez Teatr Lalek Banialuka usługi „Newsletter”. Jestem świadom/świadoma, iż moja zgoda może być odwołana w każdym czasie, co skutkować będzie usunięciem mojego adresu e-mail z listy dystrybucyjnej usługi „Newsletter”.
Zapoznałam/em się z Regulaminem świadczenia usługi Newsletter

Teatr Lalek Banialuka im. Jerzego Zitzmana został podłączony do sieci szerokopasmowej w zwiazku z realizacją projektu „Budowa sieci szerokopasmowej dla miasta Bielska-Białej” został zrealizowany przez Urząd Miasta Bielska – Białej przy współfinansowaniu ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013.


  

Strona internetowa www.banialuka.pl  jest obecnie w przebudowie. Teatr pozyskał środki finansowe aplikując w konkursie o dofinansowanie zadania realizowanego ze środków pozostających w dyspozycji ministra właściwego do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego z programu TEATR I TANIEC 2020 – zadanie dodatkowe pn. „ e-witryna. Artystyczne okno na świat”.