2020-01-21
KONKURS

 

UWAGA! UWAGA! OGŁASZAMY KONKURS NA IDENTYFIKACJĘ WIZUALNĄ  MIEDZYNARODOWEGO FESTIWALU SZTUKI LALKARSKIEJ

 

Możesz stać się częścią Międzynarodowego Festiwalu Sztuki Lalkarskiej, który jest jednym z najważniejszych przeglądów teatru lalek, teatru plastycznego, teatru formy i teatru animacji w Europie.

Od 1966 roku w Bielsku-Białej spotykają się lalkarze i środowisko działające
w obrębie teatru plastycznego z całego świata. Festiwal prezentuje polskiej publiczności nieznanych dotąd twórców, a większość propozycji programowych to spektakle prezentowane po raz pierwszy w Polsce. Przedstawienia festiwalowe cechuje wysoki poziom artystyczny, najwyższy kunszt animacji, ciekawe rozwiązania formalne, a także różnorodna,   a przy tym istotna dla współczesnego człowieka tematyka.

Celem Konkursu jest wyłonienie najlepszej identyfikacji wizualnej dla Festiwalu charakteryzującej się wysokim poziomem artystycznym, spełniającej jednocześnie rolę marketingową i informacyjną. Identyfikacja wizualna będzie wykorzystywana zarówno w materiałach cyfrowych, jak i „analogowych”, w szczególności na drukowanych materiałach promocyjnych (ulotki, plakaty, programy), flagach, elementach scenograficznych służących promocji Festiwalu. Stworzona identyfikacja wizualna może zostać również wykorzystana do stworzenia intro animowanego dla materiałów audiowizualnych.

Konkurs adresowany jest do wszystkich profesjonalnych twórców, którzy z chwilą wysłania projektów identyfikacji na Konkurs ukończyli 18 rok życia. Projekty mogą być realizowane i zgłaszane indywidualnie lub zespołowo.

 

Więcej informacji:                                                                  

REGULAMIN

KARTA ZGŁOSZENIOWA

                                                                   

                              

 


 

Teatr Lalek Banialuka im. Jerzego Zitzmana

Samorządowa Instytucja Kultury

Newsletter

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Teatr Lalek Banialuka im. Jerzego Zitzmana, w celu korzystania z prowadzonej przez Teatr Lalek Banialuka usługi „Newsletter”. Jestem świadom/świadoma, iż moja zgoda może być odwołana w każdym czasie, co skutkować będzie usunięciem mojego adresu e-mail z listy dystrybucyjnej usługi „Newsletter”.
Zapoznałam/em się z Regulaminem świadczenia usługi Newsletter

Teatr Lalek Banialuka im. Jerzego Zitzmana został podłączony do sieci szerokopasmowej w zwiazku z realizacją projektu „Budowa sieci szerokopasmowej dla miasta Bielska-Białej” został zrealizowany przez Urząd Miasta Bielska – Białej przy współfinansowaniu ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013.


  

Strona internetowa www.banialuka.pl  jest obecnie w przebudowie. Teatr pozyskał środki finansowe aplikując w konkursie o dofinansowanie zadania realizowanego ze środków pozostających w dyspozycji ministra właściwego do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego z programu TEATR I TANIEC 2020 – zadanie dodatkowe pn. „ e-witryna. Artystyczne okno na świat”.