2020-03-11
PREWENCYJNE ZAWIESZENIE DZIAŁALNOŚCI

 

 

PREWENCYJNE ZAWIESZENIE DZIAŁALNOŚCI ARTYSTYCZNEJ TEATRU


 

Drodzy Widzowie i Przyjaciele Teatru Lalek Banialuka!

Mając na względzie Wasze zdrowie i w trosce o wspólne bezpieczeństwo, zgodnie z decyzją Zespołu Zarządzania Kryzysowego Urzędu Miasta Bielska-Białej, od dnia 11.03.2020 r. do odwołania, Teatr Lalek Banialuka zawiesza działalność artystyczną dla publiczności.

O każdej zmianie dotyczącej terminu zawieszenia działalności artystycznej Teatru dla publiczności będziemy informować poprzez stronę internetową i portale społecznościowe. Licząc na Państwa życzliwość i wyrozumiałość, pozostajemy do Państwa dyspozycji.

ZASADY ZWROTU BILETÓW:

Zgodnie z regulaminem zakupu i rezerwacji biletów (dostępnym na stronie internetowej Teatru Lalek Banialuka) w przypadku odwołania spektaklu mogą państwo uzyskać zwrot kwoty za zakupione bilety w następujący sposób:

1/  w przypadku zakupu biletu w kasie, podstawę zwrotu wpłaconej kwoty za bilet, stanowić będzie bilet wraz z paragonem fiskalnym.

2/  w przypadku zakupu biletu w systemie on-line, podstawę zwrotu wpłaconej kwoty za bilet stanowić będzie zgłoszenie mailowe o zwrot na adres: impresariat@banialuka.pl, zawierające imię i nazwisko kupującego, numer transakcji oraz numer konta bankowego, na które Teatr ma dokonać zwrotu wpłaconej kwoty.

3/ Teatr przyjmować będzie zwroty biletów oraz dokonywać zwrotów wpłaconej kwoty w terminie do 30 dni po odwołanym spektaklu.

ZWROT BILETÓW MOŻNA REALIZOWAĆ:

1/ w Kasie Teatru (ul. Adama Mickiewicza 20)

poniedziałek - piątek: w godzinach 8.00-16.00

tel. 33 8150914 lub 33 8221047 lub 33 8123394 - (w. 32)

2/ w Impresariacie (ul. Adama Mickiewicza 20)

poniedziałek – piątek: w godzinach 8.00-16.00

tel. 33 8150914 lub 33 8221047 lub 33 8123394

e-mail: impresariat@banialuka.pl

 

 


 

Teatr Lalek Banialuka im. Jerzego Zitzmana

Samorządowa Instytucja Kultury

Newsletter

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Teatr Lalek Banialuka im. Jerzego Zitzmana, w celu korzystania z prowadzonej przez Teatr Lalek Banialuka usługi „Newsletter”. Jestem świadom/świadoma, iż moja zgoda może być odwołana w każdym czasie, co skutkować będzie usunięciem mojego adresu e-mail z listy dystrybucyjnej usługi „Newsletter”.
Zapoznałam/em się z Regulaminem świadczenia usługi Newsletter

Teatr Lalek Banialuka im. Jerzego Zitzmana został podłączony do sieci szerokopasmowej w zwiazku z realizacją projektu „Budowa sieci szerokopasmowej dla miasta Bielska-Białej” został zrealizowany przez Urząd Miasta Bielska – Białej przy współfinansowaniu ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013.


  

Strona internetowa www.banialuka.pl  jest obecnie w przebudowie. Teatr pozyskał środki finansowe aplikując w konkursie o dofinansowanie zadania realizowanego ze środków pozostających w dyspozycji ministra właściwego do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego z programu TEATR I TANIEC 2020 – zadanie dodatkowe pn. „ e-witryna. Artystyczne okno na świat”.