2018-11-19
SKOCZ W KULTURĘ, ODKRYJ MAGIĘ BANIALUKI!


SKOCZ W KULTURĘ, ODKRYJ MAGIĘ BANIALUKI!
 

W dniu 17 listopada otworzyliśmy pracownie Banialuki dla kreatywnej młodzieży. Zaprosiliśmy do udziału w warsztatach plastycznych uczniów bielskich szkół aby pod okiem plastyka teatralnego stworzyli różnymi technikami sztuk plastycznymi baner promujący najnowszą premierę w naszym teatrze.  Warsztaty  skierowane były do młodzieży w wieku od 14 do 18 lat.

Uczestnicy warsztatów mieli rzadką okazję odwiedzenia pracowni teatralnych

(konstruktorskiej, plastycznej i krawieckiej) naszego teatru, w których bierze swój początek każda nowa sztuka!

Wspaniały twórczy czas zaowocował stworzeniem bardzo ciekawej pracy plastyczne, która została wyeksponowana przed budynkiem Teatru Lalek Banialuka.

Warsztaty prowadziła Krystyna Nikiel – plastyk naszego teatru.

 

Dziękujemy!!!

  


 

Teatr Lalek Banialuka im. Jerzego Zitzmana

Samorządowa Instytucja Kultury

Newsletter

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Teatr Lalek Banialuka im. Jerzego Zitzmana, w celu korzystania z prowadzonej przez Teatr Lalek Banialuka usługi „Newsletter”. Jestem świadom/świadoma, iż moja zgoda może być odwołana w każdym czasie, co skutkować będzie usunięciem mojego adresu e-mail z listy dystrybucyjnej usługi „Newsletter”.
Zapoznałam/em się z Regulaminem świadczenia usługi Newsletter

Teatr Lalek Banialuka im. Jerzego Zitzmana został podłączony do sieci szerokopasmowej w zwiazku z realizacją projektu „Budowa sieci szerokopasmowej dla miasta Bielska-Białej” został zrealizowany przez Urząd Miasta Bielska – Białej przy współfinansowaniu ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013.


  

Strona internetowa www.banialuka.pl  jest obecnie w przebudowie. Teatr pozyskał środki finansowe aplikując w konkursie o dofinansowanie zadania realizowanego ze środków pozostających w dyspozycji ministra właściwego do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego z programu TEATR I TANIEC 2020 – zadanie dodatkowe pn. „ e-witryna. Artystyczne okno na świat”.