2020-03-24
ZMIANA DATY 29. MFSL

 

ZMIANA DATY 29. MIĘDZYNARODOWEGO FESTIWALU SZTUKI LALKARSKIEJ

 

Z przykrością informujemy, że 29. Międzynarodowy Festiwal Sztuki Lalkarskiej w Bielsku-Białej, nie odbędzie się w zaplanowanym wcześniej terminie, tj. 26-30 maja 2020 r.

Tak wiele udało nam się już zrobić. Uzyskaliśmy dofinansowanie MKiDN oraz Miasta Bielska-Białej. Jesteśmy mile zaskoczeni pozytywnym odzewem ze strony Sponsorów. Ogłosiliśmy listę zaproszonych teatrów i spektakli. Mamy wybrany plakat, jak również logo – znak identyfikacyjny Festiwalu. Domykamy również listę imprez towarzyszących. Przygotowania prowadzone pełną parą, pokrzyżowały jednak tragiczne wydarzenia, których świadkami jesteśmy codziennie. Globalna pandemia każe nam zająć się teraz sprawami dotyczącymi zdrowia i życia. Wierzymy mimo wszystko, że wysiłek włożony do tej pory w organizację Festiwalu nie pójdzie na marne i że dane nam będzie spotkać się w innym terminie.

Dlatego nie odwołujemy Festiwalu, chcemy być mimo wszystko optymistami i przenosimy go tylko na czas późniejszy. Uznaliśmy, że terminem na tyle odległym, by dać szansę powodzenia jest okres pomiędzy 25 września a 03 października. Jesteśmy cały czas w kontakcie z Zespołami, które też są w trudnej sytuacji i nie wszystkie mogą ostatecznie potwierdzić swą obecność. Jak tylko będzie to możliwe (a wierzymy, że będzie), poinformujemy o skali i długości naszego Festiwalu.

Międzynarodowość Festiwalu Sztuki Lalkarskiej w Bielsku-Białej stanowiła zawsze o jego randze i sile oddziaływania. Mamy nadzieję, że gdy duch i rozum ludzki pokona tę straszną chorobę, dane nam będzie znowu połączyć się poprzez obcowanie ze Sztuką Teatru Lalek.

 


 

With the most profound regret, we inform you that the 29th International Festival of Puppetry Art will not be held as planned between 26th till 30th of May 2020.

Our Festival team accomplished so much so far. We secure financing from The Ministry of Culture and National Heritage and Bielsko-Biała municipal. Our sponsors amazed us with their positive response. We already shared with you the list of shows and Theaters. We choose the poster and visual identification (logo). We almost closed a list of accompanying events. Our preparation was disturbed by the tragic events that we witness every day. The pandemic crisis put everything on hold and focus us on our lives and health. We strongly believe that all the effort that we put into the preparation of the Festival will not be wasted and we will meet on different dates.

We don't cancel the Festival, we want to be optimistic, so we postpone in. Our team agreed that Festival has a chance to take place between the 25th of September and the 3rd of October. We are in touch with all the Theaters. There are also in an intractable position, and for some, it is hard to confirm their participation. When it is possible (and we firmly believe that it will), we will inform you about the scale and dates of our Festival.

The internationalism of our Festival of Puppetry Art in Bielsko-Biała always constitutes its rank and magnitude of influence. We live by hope that human spirit and intellect will defeat this terrible illness, and we will be able to herd with Puppetry Art.

 


 

Teatr Lalek Banialuka im. Jerzego Zitzmana

Samorządowa Instytucja Kultury

Newsletter

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Teatr Lalek Banialuka im. Jerzego Zitzmana, w celu korzystania z prowadzonej przez Teatr Lalek Banialuka usługi „Newsletter”. Jestem świadom/świadoma, iż moja zgoda może być odwołana w każdym czasie, co skutkować będzie usunięciem mojego adresu e-mail z listy dystrybucyjnej usługi „Newsletter”.
Zapoznałam/em się z Regulaminem świadczenia usługi Newsletter

Teatr Lalek Banialuka im. Jerzego Zitzmana został podłączony do sieci szerokopasmowej w zwiazku z realizacją projektu „Budowa sieci szerokopasmowej dla miasta Bielska-Białej” został zrealizowany przez Urząd Miasta Bielska – Białej przy współfinansowaniu ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013.


  

Strona internetowa www.banialuka.pl  jest obecnie w przebudowie. Teatr pozyskał środki finansowe aplikując w konkursie o dofinansowanie zadania realizowanego ze środków pozostających w dyspozycji ministra właściwego do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego z programu TEATR I TANIEC 2020 – zadanie dodatkowe pn. „ e-witryna. Artystyczne okno na świat”.