2020-05-26
BANIALUKA. LEKTURY DO MATURY. cz. 3

 

POEZJA JANA KOCHANOWSKIEGO W BANIALUKOWEJ SIECI

 

Cykl „Banialuka. Lektury do matury” powoli dobiega końca. Był to czas wyjątkowych e-spotkań skierowanych do młodzieży szkół licealnych i technicznych, której pomagaliśmy w uzupełnieniu wiedzy przydatnej do egzaminu maturalnego. W czasie epidemii nic nie jest łatwe i niemal wszystkie aspekty naszego życia  skupione są na obostrzeniach oraz egzystencji w odosobnieniu. Ufamy jednak, że ten trudny dla nas wszystkich czas powoli mija, a matury odbędą się w  planowanym czerwcowym terminie.

To ostatni moment, aby przedstawić tegorocznym maturzystom twórczość najwybitniejszego polskiego pisarza i poety epoki renesansu. W przybliżeniu sylwetki Jana z Czarnolasu, przede wszystkim jako autora Trenów, po raz kolejny pomoże nam prof. Marek Bernacki, polonista i dziekan Wydziału Humanistyczno-Społecznego Akademii Techniczno-Humanistycznej w Bielsku-Białej.

Aktorzy Teatru Lalek Banialuka zaprezentują natomiast pełen wachlarz twórczości autora „Odprawy posłów greckich”, zgodnie z humanistyczną dewizą „Homo sum,
a me alienum esse putto”, w której poeta zawarł wszystkie problemy epoki: od filozoficznej zadumy nad losem ludzkim przez problematykę polityczno-społeczną, obrazy życia dworskiego i ziemiańskiego aż do anegdoty biesiadnej.

Jako pierwsze pojawią się arcydzielne treny, po nich proponujemy także frywolne
i figlarne fraszki. Nie zabraknie również wybranych pieśni oraz utworów religijnych
z Psałterza Dawidowego – poetyckiej parafrazy biblijnej „Księgi Psalmów”.

Jako wykonawców poezji Jana Kochanowskiego zobaczymy: Małgorzatę Bulską, Marię Byrską, Dominikę Kaczmarek, Magdalenę Obidowską, Katarzynę Pohl, Barbarę Rau, Lucynę Sypniewską, Dagmarę Włoszek-Rabską, Władysława Aniszewskiego, Konrada Ignatowskiego, Adama Milewskiego, Włodzimierza Pohla, Ziemowita Ptaszkowskiego, Radosława Sadowskiego, Tomasza Sylwestrzaka, Ryszarda Sypniewskiego i Piotra Tomaszewskiego.

Trzecią odsłonę programu „Banialuka. Lektury do matury”, dedykowaną tegorocznym maturzystom i miłośnikom literatury, znajdziecie Państwo na naszym profilu społecznościowym FB od 26 maja do 30 maja, o godzinie 19:00.  Wszystkie odcinki archiwizowane będą na stronie internetowej Teatru w zakładce Aktualności oraz na kanale YouTube.

 

ZAPRASZAMY!

 


 


 

 
WPROWADZNIE - prof. Marek Bernacki  

 

TRENY - czytają: Lucyna Sypniewska, Katarzyna Pohl, Dominika Kaczmarek, Maria Byrska, Dagmara Włoszek oraz Ryszard Sypniewski

 

 

 

 

PAŁTERZ DAWIDÓW - czytają:  Radosław Sadowski, Włodzimierz Pohl, Małgorzata Bulska, Barbara Rau

  PIEŚNI - czytają: Konrad Ignatowski, Ziemowit Ptaszkowski, Magdalena Obidowska,
Piotr Tomaszewski 

 

 


 

Teatr Lalek Banialuka im. Jerzego Zitzmana

Samorządowa Instytucja Kultury

Newsletter

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Teatr Lalek Banialuka im. Jerzego Zitzmana, w celu korzystania z prowadzonej przez Teatr Lalek Banialuka usługi „Newsletter”. Jestem świadom/świadoma, iż moja zgoda może być odwołana w każdym czasie, co skutkować będzie usunięciem mojego adresu e-mail z listy dystrybucyjnej usługi „Newsletter”.
Zapoznałam/em się z Regulaminem świadczenia usługi Newsletter

Teatr Lalek Banialuka im. Jerzego Zitzmana został podłączony do sieci szerokopasmowej w zwiazku z realizacją projektu „Budowa sieci szerokopasmowej dla miasta Bielska-Białej” został zrealizowany przez Urząd Miasta Bielska – Białej przy współfinansowaniu ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013.


  

Strona internetowa www.banialuka.pl  jest obecnie w przebudowie. Teatr pozyskał środki finansowe aplikując w konkursie o dofinansowanie zadania realizowanego ze środków pozostających w dyspozycji ministra właściwego do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego z programu TEATR I TANIEC 2020 – zadanie dodatkowe pn. „ e-witryna. Artystyczne okno na świat”.