2018-12-11
KSIĄŻECZKA TEATROMANA


Młodzi teatromani!
 

Dla naszych stałych widzów przygotowaliśmy ofertę specjalną w postaci „Książeczki Teatromana”, która w minionym sezonie roku jubileuszowego zrobiła prawdziwą furorę wśród naszych najmłodszych odbiorców sztuki teatralnej.

W związku z dużym zainteresowaniem naszych widzów „Książeczką Teatromana” przygotowaliśmy kolejną jej edycję.

Przypomina, że za każde sześć zdobytych pieczątek  można w nagrodę otrzymać zaproszenie na wybrany przez siebie spektakl i honorowy tytuł SUPER WIDZA!

 

REGULAMIN

ZAPRASZAMY!
  


 

Teatr Lalek Banialuka im. Jerzego Zitzmana

Samorządowa Instytucja Kultury

Newsletter

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Teatr Lalek Banialuka im. Jerzego Zitzmana, w celu korzystania z prowadzonej przez Teatr Lalek Banialuka usługi „Newsletter”. Jestem świadom/świadoma, iż moja zgoda może być odwołana w każdym czasie, co skutkować będzie usunięciem mojego adresu e-mail z listy dystrybucyjnej usługi „Newsletter”.
Zapoznałam/em się z Regulaminem świadczenia usługi Newsletter

Teatr Lalek Banialuka im. Jerzego Zitzmana został podłączony do sieci szerokopasmowej w zwiazku z realizacją projektu „Budowa sieci szerokopasmowej dla miasta Bielska-Białej” został zrealizowany przez Urząd Miasta Bielska – Białej przy współfinansowaniu ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013.


  

Strona internetowa www.banialuka.pl  jest obecnie w przebudowie. Teatr pozyskał środki finansowe aplikując w konkursie o dofinansowanie zadania realizowanego ze środków pozostających w dyspozycji ministra właściwego do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego z programu TEATR I TANIEC 2020 – zadanie dodatkowe pn. „ e-witryna. Artystyczne okno na świat”.