2020-06-18
WYDŁUŻAMY TERMIN ZWROTU BILETÓW

 

WYDŁUŻAMY TERMIN ZWROTU BILETÓW

 

W związku epidemią związaną z koronawirusem SARS-CoV-2 i zawieszeniem działalności artystycznej Teatru Lalek Banialuka, wydłużamy termin zwrotu biletów na odwołane spektakle w okresie od 11.03.2020 r. do 13.06.2020 r. w Teatrze Lalek Banialuka im. Jerzego Zitzmana w Bielsku-Białej.


Zwroty realizuje impresariat teatru do dnia 30.11.2020 r.

 


 

Teatr Lalek Banialuka im. Jerzego Zitzmana

Samorządowa Instytucja Kultury

Newsletter

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Teatr Lalek Banialuka im. Jerzego Zitzmana, w celu korzystania z prowadzonej przez Teatr Lalek Banialuka usługi „Newsletter”. Jestem świadom/świadoma, iż moja zgoda może być odwołana w każdym czasie, co skutkować będzie usunięciem mojego adresu e-mail z listy dystrybucyjnej usługi „Newsletter”.
Zapoznałam/em się z Regulaminem świadczenia usługi Newsletter

Teatr Lalek Banialuka im. Jerzego Zitzmana został podłączony do sieci szerokopasmowej w zwiazku z realizacją projektu „Budowa sieci szerokopasmowej dla miasta Bielska-Białej” został zrealizowany przez Urząd Miasta Bielska – Białej przy współfinansowaniu ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013.


  

Projekt Surfuj z kulturą i poznaj magię teatru
dofinansowano ze środków Ministra Kultury 
i Dziedzictwa Narodowego  pochodzących
z Funduszu Promocji Kultury.