2020-09-29
PRAPREMIERA ZA NAMI!

 

PRAPREMIERA ZA NAMI!

 

W miniony weekend Teatr Lalek Banialuka zainaugurował kolejny sezon artystyczny dwoma prapremierowymi pokazami spektaklu Augustus w reż. Jacka Popławskiego. U podstaw decyzji o organizacji sobotnio-niedzielnego święta stanęły obostrzenia związane z COVID-19, obligujące Teatr do ograniczenia dostępnych miejsc na widowni. Nie chcieliśmy zawieść widzów, nie mogąc pomieścić wszystkich spodziewanych gości. Jesteśmy bardzo szczęśliwi, że w tych trudnych dla wszystkich czasach również i widzowie nie zawiedli nas. Jest nam tym bardziej miło, że Augustus został bardzo dobrze przyjęty. W rozmowach po spektaklach podkreślano zalety reżyserii, scenografii, muzyki i gry aktorskiej, utwierdzając nas w przekonaniu, iż Augusuts będzie dobrą i wyrazistą propozycją w ofercie teatru kierowanej do młodzieży i dorosłych.

Dodać należy, że teatralne święto rozpoczęliśmy już w piątkowy wieczór specjalnym pokazem dla mediów i nauczycieli. Po spektaklu miała miejsce bardzo ciekawa rozmowa nauczycieli z twórcami przedstawienia; reżyserem Jackiem Popławskim i kompozytorem Piotrem Klimkiem.

 

Zapraszamy na kolejne spektakle!

 


fot. Agnieszka Morcinek-Kliś

 


 

 


 

Teatr Lalek Banialuka im. Jerzego Zitzmana

Samorządowa Instytucja Kultury

Newsletter

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Teatr Lalek Banialuka im. Jerzego Zitzmana, w celu korzystania z prowadzonej przez Teatr Lalek Banialuka usługi „Newsletter”. Jestem świadom/świadoma, iż moja zgoda może być odwołana w każdym czasie, co skutkować będzie usunięciem mojego adresu e-mail z listy dystrybucyjnej usługi „Newsletter”.
Zapoznałam/em się z Regulaminem świadczenia usługi Newsletter

Teatr Lalek Banialuka im. Jerzego Zitzmana został podłączony do sieci szerokopasmowej w zwiazku z realizacją projektu „Budowa sieci szerokopasmowej dla miasta Bielska-Białej” został zrealizowany przez Urząd Miasta Bielska – Białej przy współfinansowaniu ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013.


  

Strona internetowa www.banialuka.pl  jest obecnie w przebudowie. Teatr pozyskał środki finansowe aplikując w konkursie o dofinansowanie zadania realizowanego ze środków pozostających w dyspozycji ministra właściwego do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego z programu TEATR I TANIEC 2020 – zadanie dodatkowe pn. „ e-witryna. Artystyczne okno na świat”.