2020-10-09
STREFA ŻÓŁTA I DODATKOWE OBOSTRZENIA

 

BIELSKO-BIAŁA W ŻÓŁTEJ STREFIE EPIDEMII

 

Drodzy Widzowie,

w związku z objęciem całej Polski żółtą strefą sanitarną, od 10 października br. wprowadzamy dodatkowe ograniczenie frekwencji na przedstawieniach Teatru Lalek Banialuka.

Na chwilę obecną do końca października 2020 roku udostępniamy do sprzedaży 25% miejsc na widowniach naszych scen.

Stosując się do obecnych obostrzeń sanitarnych Scena na Piętrze dysponuje 30 miejscami na widowni, Duża Scena 53 miejscami na widowni.

Dokładamy wszelkich starań aby podnieść standardy bezpieczeństwa w naszym teatrze. Bezwzględnie przestrzegamy zasad dezynfekcji rąk i zasłaniania ust oraz nosa, dodatkowo wprowadziliśmy pomiar temperatury, a na widowniach naszych scen obowiązują zasady dystansu społecznego.

Wszelkie dodatkowe informacje można uzyskać w impresariacie teatru, telefonując pod numery tel. +48 33 815 09 15, poniedziałek – piątek w godz. 8:00 – 16:00 lub pisząc wiadomość na adres
e-mailowy: impresariat@banialuka.pl

Na wszytkie wydarzenia artystyczne i edukacyjne w naszym teatrze, obowiązuje widzów wypełnienie oświadczenia epidemiologicznego. Wypełnione oświadczenie należy zostawić w impresariacie teatru bezpośrednio przed spektaklem. Istnieje możlwiość wypełnienia oświadczenia bezpośrednio przed spektaklem – prosimy wówczas o wczesniejsze przybycie do teatru.

OŚWIADCZENIE DO POBRANIA

 

 


 

Teatr Lalek Banialuka im. Jerzego Zitzmana

Samorządowa Instytucja Kultury

Newsletter

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Teatr Lalek Banialuka im. Jerzego Zitzmana, w celu korzystania z prowadzonej przez Teatr Lalek Banialuka usługi „Newsletter”. Jestem świadom/świadoma, iż moja zgoda może być odwołana w każdym czasie, co skutkować będzie usunięciem mojego adresu e-mail z listy dystrybucyjnej usługi „Newsletter”.
Zapoznałam/em się z Regulaminem świadczenia usługi Newsletter

Teatr Lalek Banialuka im. Jerzego Zitzmana został podłączony do sieci szerokopasmowej w zwiazku z realizacją projektu „Budowa sieci szerokopasmowej dla miasta Bielska-Białej” został zrealizowany przez Urząd Miasta Bielska – Białej przy współfinansowaniu ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013.


  

Strona internetowa www.banialuka.pl  jest obecnie w przebudowie. Teatr pozyskał środki finansowe aplikując w konkursie o dofinansowanie zadania realizowanego ze środków pozostających w dyspozycji ministra właściwego do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego z programu TEATR I TANIEC 2020 – zadanie dodatkowe pn. „ e-witryna. Artystyczne okno na świat”.