2020-10-16
ODSZEDŁ JANUSZ RYL-KRYSTIANOWSKI
 

ODSZEDŁ JANUSZ RYL-KRYSTIANOWSKI

Z głębokim żalem przyjęliśmy informację, że wczorajszej nocy odszedł Janusz Ryl-Krystianowski, wybitny reżyser teatru lalek.
Jego zasługi dla polskiego lalkarstwa są nieocenione i na zawsze pozostaną w naszej pamięci.
Janusz Ryl-Krystianowski w naszym teatrze wyreżyserował wiele wspaniałych przedstawień. Ostatnie lata zapamiętamy z pięknej współpracy przy "Złotym Kluczu" i "Szklanej Górze".
Rodzinie i przyjaciołom składamy kondolencje.
fot. Darek Dudziak / Scena na Pietrze w Teatrze Lalek Banialuka
 

 


 

Teatr Lalek Banialuka im. Jerzego Zitzmana

Samorządowa Instytucja Kultury

Newsletter

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Teatr Lalek Banialuka im. Jerzego Zitzmana, w celu korzystania z prowadzonej przez Teatr Lalek Banialuka usługi „Newsletter”. Jestem świadom/świadoma, iż moja zgoda może być odwołana w każdym czasie, co skutkować będzie usunięciem mojego adresu e-mail z listy dystrybucyjnej usługi „Newsletter”.
Zapoznałam/em się z Regulaminem świadczenia usługi Newsletter

Teatr Lalek Banialuka im. Jerzego Zitzmana został podłączony do sieci szerokopasmowej w zwiazku z realizacją projektu „Budowa sieci szerokopasmowej dla miasta Bielska-Białej” został zrealizowany przez Urząd Miasta Bielska – Białej przy współfinansowaniu ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013.


  

Strona internetowa www.banialuka.pl  jest obecnie w przebudowie. Teatr pozyskał środki finansowe aplikując w konkursie o dofinansowanie zadania realizowanego ze środków pozostających w dyspozycji ministra właściwego do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego z programu TEATR I TANIEC 2020 – zadanie dodatkowe pn. „ e-witryna. Artystyczne okno na świat”.