KSIĄŻECZKA TEATROMANA

 

 

 

Uważasz się za teatromana, a może dopiero zaczynasz swoją przygodę z teatrem? Tak czy inaczej nasza zabawa skierowana jest właśnie do Ciebie. Przyjdź na niedzielne przedstawienie, odbierz Książeczkę Teatromana i zbieraj punkty za kolejne wizyty w naszym teatrze. 6 zdobytych punktów gwarantuje darmową wejściówkę na widowisko Teatru Banialuka.

Liczba książeczek ograniczona.

 

 

 

 

 


Regulamin promocji „Książeczka Teatromana”

1. Organizator i Uczestnik Promocji

1.1. Organizatorem promocji „Książeczka Teatromana” (zwanej dalej „Promocja”) jest Teatr Lalek Banialuka im. Jerzego Zitzmana z siedzibą w Bielsku-Białej przy ul. Adama Mickiewicza 20, 43-300 Bielsko-Biała (zwany dalej Organizatorem).
1.2. Uczestnikiem Promocji jest osoba fizyczna, która jest w posiadaniu Książeczki Teatromana. Liczba „Książeczek Teatromana” jest ograniczona.

2. Postanowienia Ogólne
2.1. Promocja prowadzona jest
na terenie Rzeczpospolitej Polskiej, w oparciu o niniejszy Regulamin.
2.2. Treść niniejszego Regulaminu jest udostępniona na stronie www.banialuka.pl
2.3. Organizator zastrzega sobie prawo dokonania zmian niniejszego Regulaminu w każdym czasie, z tym, że nie mogą one pogarszać sytuacji Uczestnika, który przystąpił do Promocji przed dokonaniem zmiany.
2.4. Udział w Promocji jest równoznaczny z potwierdzeniem uczestnictwa w Promocji i zaakceptowaniem zasad niniejszego Regulaminu.

3. Warunki i zasady korzystania z promocji.
3.1. Promocja „Książeczka Teatromana” obowiązuje od 22 września 2017 do 30 czerwca 2018.
3.2. Osoba, która w okresie trwania Promocji dokona zakupu biletu
– w okolicznościach wskazanych w pkt. 3.4. na spektakl  Teatru Lalek Banialuka, ma możliwość otrzymania „Książeczki Teatromana”, a tym samym wzięcia udziału w Promocji.

3.3. Liczba „Książeczek Teatromana” jest ograniczona.
3.4. Akcja promocyjna polega na zbieraniu przez Uczestników punktów za zakup biletów, przy czym Uczestnik może otrzymać punkty  za zakup biletów na:

- przedstawienia Teatru Lalek Banialuka grane w siedzibie Organizatora w niedziele,
- przedstawienia Teatru Lalek Banialuka grane w siedzibie Organizatora w dniach 5 i 6 grudnia 2017 po godzinie 16:00,

- przedstawienia prezentowane w ramach Międzynarodowego Festiwalu Sztuki Lalkarskiej (w dniach 22-27 maja 2018).
3.5. Za zakup 1 (jednego) biletu na określone przedstawienie (data, godzina) Uczestnik otrzymuje 1 punkt.
3.6. Punkty są zbierane przez Uczestnika w postaci pieczątek w Książeczce Teatromana.         
3.7. Zakup kilku biletów na to samo przedstawienie upoważnia do otrzymania po 1 punkcie za każdy kupiony bilet, przy czym każdy z punktów zostanie przyznany w osobnej „Książeczce Teatromana”. Jednorazowy zakup kilku biletów na to samo przedstawienie nie uprawnia do otrzymania kilku punktów w tej samej „Książeczce Teatromana”.
3.8. Po wyczerpaniu „Książeczek Teatromana” niewykorzystane punkty przepadają.
3.9. Punkty przyznawane są przez kasjera bezzwłocznie przy zakupie biletu.
3.10. W przypadku biletu zakupionego online Uczestnik ma możliwość odebrania punktu na warunkach opisanych w pkt. 3.1 – 3.8.,  do dnia prezentacji  przedstawienia, na które został zakupiony bilet, w kasie Teatru.
3.11. Po zebraniu 6 punktów Uczestnik uprawniony jest do otrzymania bezpłatnej wejściówki na dowolne przedstawienie Teatru Lalek Banialuka grane w niedzielę w terminie do końca listopada 2018 roku. Warunkiem skorzystania z Promocji jest przekazanie Organizatorowi „Książeczki Teatromana” z 6 punktami.
3.12. Książeczka Teatromana jest jedynym dokumentem potwierdzającym udział w Promocji, uprawniającym do odebrania nagrody.

4. We wszystkich sprawach nie ujętych w Regulaminie decyzje podejmuje Organizator.

REGULAMIN PROMOCJI DO POBRANIA


powrót »

Teatr Lalek Banialuka im. Jerzego Zitzmana

SAMORZĄDOWA INSTYTUCJA KULTURY

 

 

 

  

  Wirtualne panoramy

 


Informujemy, że Teatr Lalek Banialuka został przyłączony do sieci szerokopasmowej w ramach projektu pn.: „Budowa sieci szerokopasmowej dla miasta Bielska-Białej”

"Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego – realna odpowiedź na realne potrzeby"                                                                                                                                        więcej


 

Zapisz się do naszej listy mailingowej i bądź informowany o nowościach.