Udział Teatru Lalek Banialuka w przeglądach i festiwalach w 2006 roku:


   • Udział w XII Dziecięcych Spotkaniach Teatralnych w Gliwicach – prezentacja przedstawienia "Zielony Wędrowiec" Liliany Bardijewskiej w reżyserii Pawła Aignera - Gliwice, Gliwicki Teatr Muzyczny

   • Udział w 4. Festiwalu Teatralnym dla Dzieci "Maskarada" w Bytomiu – prezentacja przedstawienia "Kot w butach" Ewy Szelburg-Zarembiny w reżyserii Lucyny Sypniewskiej - Bytom, Bytomskie Centrum Kultury

   • Udział w XVII Gliwickich Spotkaniach Teatralnych – prezentacja widowiska plenerowego "Tsunami" w reżyserii Marcina Hericha - Gliwice, Plac Krakowski

   • Udział w XXII Międzynarodowym Festiwalu Sztuki Lalkarskiej w Bielsku-Białej – prezentacja widowiska plenerowego "Tsunami" w reżyserii Marcina Hericha - Bielsko-Biała, Plac Ratuszowy

   • Udział w XXII Międzynarodowym Festiwalu Sztuki Lalkarskiej w Bielsku-Białej – prezentacja poza konkursem przedstawienia "Piękna i Bestia" Jana Ośnicy w reżyserii Mariána Pecko - Bielsko-Biała, Teatr Lalek Banialuka, Duża Scena

   • Udział w XXII Międzynarodowym Festiwalu Sztuki Lalkarskiej w Bielsku-Białej – prezentacja poza konkursem przedstawienia "Baśń o Rycerzu bez Konia" Marty Guśniowskiej w reżyserii Janusza Ryla-Krystianowskiego Bielsko-Biała, Teatr Lalek Banialuka, Duża Scena

   • Udział w XXII Międzynarodowym Festiwalu Sztuki Lalkarskiej w Bielsku-Białej – prezentacja poza konkursem przedstawienia "Zielony Wędrowiec" Liliany Bardijewskiej w reżyserii Pawła Aignera - Bielsko-Biała, Teatr Lalek Banialuka, Duża Scena

   • Udział w V Warszawskim Pałacu Teatralnym – prezentacja przedstawienia "Siała baba mak" Krystyny Miłobędzkiej w reżyserii Jacka Malinowskiego - Warszawa, Teatr Lalka

   • Udział w XII Festiwalu Teatrów "A Part" w Katowicach – prezentacja widowiska plenerowego "Tsunami" w reżyserii Marcina Hericha - Katowice, boisko Uniwersytetu Śląskiego przy ul. Moniuszki

   • Udział w III Świętokrzyskim Festiwalu Teatrów Lalkowych "Brzechwa i inni …" w Kielcach – prezentacja przedstawienia "Kot w butach" Ewy Szelburg-Zarembiny w reżyserii Lucyny Sypniewskiej - Kielce, Teatr Lalki i Aktora Kubuś

   • Udział w 8. Letnim Ogrodzie Teatralnym w Katowicach – prezentacja przedstawienia "Siała baba mak" Krystyny Miłobędzkiej w reżyserii Jacka Malinowskiego - Katowice, Plac Sejmu Śląskiego

   • Udział w Międzynarodowym Festiwalu Teatrów dla Dzieci i Młodzieży "Korczak 2006" w Warszawie (organizowanym przez Polski Ośrodek Międzynarodowego Stowarzyszenia Teatrów dla Dzieci i Młodzieży ASSITEJ) – prezentacja przedstawienia "Baśń o Rycerzu bez Konia" Marty Guśniowskiej w reżyserii Janusza Ryla-Krystianowskiego - Warszawa, Teatr Lalka

   • Udział w projekcie "Motyw drogi w teatrze dla dzieci i młodzieży" w Poznaniu – prezentacja przedstawienia "Zielony Wędrowiec" Liliany Bardijewskiej w reżyserii Pawła Aignera - Poznań, Scena Prezentacji Centrum Sztuki Dziecka

   • Pokaz nagrodzonego przedstawienia w ramach XII Ogólnopolskiego Konkursu na Wystawienie Polskiej Sztuki Współczesnej  – prezentacja przedstawienia "Zielony Wędrowiec" Liliany Bardijewskiej w reżyserii Pawła Aignera -Warszawa, Teatr Narodowy w Warszawie, Sala Bogusławskiego

    

        Nagrody dla Teatru Lalek Banialuka w 2006 roku:


    • Udział w XII Dziecięcych Spotkaniach Teatralnych w Gliwicach – prezentacja przedstawienia "Zielony Wędrowiec" Liliany Bardijewskiej w reżyserii Pawła Aignera - Gliwice, Gliwicki Teatr Muzyczny

    • Udział w 4. Festiwalu Teatralnym dla Dzieci "Maskarada" w Bytomiu – prezentacja przedstawienia "Kot w butach" Ewy Szelburg-Zarembiny w reżyserii Lucyny Sypniewskiej - Bytom, Bytomskie Centrum Kultury

    • Udział w XVII Gliwickich Spotkaniach Teatralnych – prezentacja widowiska plenerowego "Tsunami" w reżyserii Marcina Hericha - Gliwice, Plac Krakowski

    • Udział w XXII Międzynarodowym Festiwalu Sztuki Lalkarskiej w Bielsku-Białej – prezentacja widowiska plenerowego "Tsunami" w reżyserii Marcina Hericha - Bielsko-Biała, Plac Ratuszowy

    • Udział w XXII Międzynarodowym Festiwalu Sztuki Lalkarskiej w Bielsku-Białej – prezentacja poza konkursem przedstawienia "Piękna i Bestia" Jana Ośnicy w reżyserii Mariána Pecko - Bielsko-Biała, Teatr Lalek Banialuka, Duża Scena

    • Udział w XXII Międzynarodowym Festiwalu Sztuki Lalkarskiej w Bielsku-Białej – prezentacja poza konkursem przedstawienia "Baśń o Rycerzu bez Konia" Marty Guśniowskiej w reżyserii Janusza Ryla-Krystianowskiego Bielsko-Biała, Teatr Lalek Banialuka, Duża Scena

    • Udział w XXII Międzynarodowym Festiwalu Sztuki Lalkarskiej w Bielsku-Białej – prezentacja poza konkursem przedstawienia "Zielony Wędrowiec" Liliany Bardijewskiej w reżyserii Pawła Aignera - Bielsko-Biała, Teatr Lalek Banialuka, Duża Scena

    • Udział w V Warszawskim Pałacu Teatralnym – prezentacja przedstawienia "Siała baba mak" Krystyny Miłobędzkiej w reżyserii Jacka Malinowskiego - Warszawa, Teatr Lalka

    • Udział w XII Festiwalu Teatrów "A Part" w Katowicach – prezentacja widowiska plenerowego "Tsunami" w reżyserii Marcina Hericha - Katowice, boisko Uniwersytetu Śląskiego przy ul. Moniuszki

    • Udział w III Świętokrzyskim Festiwalu Teatrów Lalkowych "Brzechwa i inni …" w Kielcach – prezentacja przedstawienia "Kot w butach" Ewy Szelburg-Zarembiny w reżyserii Lucyny Sypniewskiej - Kielce, Teatr Lalki i Aktora Kubuś

    • Udział w 8. Letnim Ogrodzie Teatralnym w Katowicach – prezentacja przedstawienia "Siała baba mak" Krystyny Miłobędzkiej w reżyserii Jacka Malinowskiego - Katowice, Plac Sejmu Śląskiego

    • Udział w Międzynarodowym Festiwalu Teatrów dla Dzieci i Młodzieży "Korczak 2006" w Warszawie (organizowanym przez Polski Ośrodek Międzynarodowego Stowarzyszenia Teatrów dla Dzieci i Młodzieży ASSITEJ) – prezentacja przedstawienia "Baśń o Rycerzu bez Konia" Marty Guśniowskiej w reżyserii Janusza Ryla-Krystianowskiego - Warszawa, Teatr Lalka

    • Udział w projekcie "Motyw drogi w teatrze dla dzieci i młodzieży" w Poznaniu – prezentacja przedstawienia "Zielony Wędrowiec" Liliany Bardijewskiej w reżyserii Pawła Aignera - Poznań, Scena Prezentacji Centrum Sztuki Dziecka

    • Pokaz nagrodzonego przedstawienia w ramach XII Ogólnopolskiego Konkursu na Wystawienie Polskiej Sztuki Współczesnej  – prezentacja przedstawienia "Zielony Wędrowiec" Liliany Bardijewskiej w reżyserii Pawła Aignera -Warszawa, Teatr Narodowy w Warszawie, Sala Bogusławskiego

    • "Złota Maska 2006" za najlepszy spektakl roku dla dzieci dla spektaklu „Zielony Wędrowiec” Liliany Bardijewskiej w reżyserii Pawła Aignera

    • Rekomendacja do finału XXII Ogólnopolskiego Konkursu Na Wystawienie Polskiej Sztuki Współczesnej dla spektakli „Zielony Wędrowiec” Liliany Bardijewskiej w reżyserii Pawła Aignera i „Siała baba mak” Krystyny Miłobędzkiej w reż. Jacka Malinowskiego 

    • Nagroda indywidualna za scenografię – I nagroda dla Haliny Zalewskiej-Słobodzianek za spektakl „Siała baba mak” Krystyny Miłobędzkiej w reżyserii Jacka Malinowskiego (XII Ogólnopolski Konkurs na Wystawienie Polskiej Sztuki Współczesnej)

    • ATEST Polskiego Ośrodka ASSITEJ ( Świadectwo Wysokiej Jakości i Poziomu Artystycznego) za przedstawienie „Zielony Wędrowiec” Liliany Bardijewskiej w reżyserii Pawła Aignera

    • ATEST Polskiego Ośrodka ASSITEJ ( Świadectwo Wysokiej Jakości i Poziomu Artystycznego) za przedstawienie„Siała baba mak” Krystyny Miłobędzkiej w reżyserii Jacka Malinowskiego

    • ATEST Polskiego Ośrodka ASSITEJ - Świadectwo Wysokiej Jakości i Poziomu Artystycznego) za przedstawienie "Piękna i Bestia" Jana Ośnicy w reżyserii Mariána Pecki

     


     

    Teatr Lalek Banialuka im. Jerzego Zitzmana

    Samorządowa Instytucja Kultury

    Newsletter

    Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Teatr Lalek Banialuka im. Jerzego Zitzmana, w celu korzystania z prowadzonej przez Teatr Lalek Banialuka usługi „Newsletter”. Jestem świadom/świadoma, iż moja zgoda może być odwołana w każdym czasie, co skutkować będzie usunięciem mojego adresu e-mail z listy dystrybucyjnej usługi „Newsletter”.
    Zapoznałam/em się z Regulaminem świadczenia usługi Newsletter

    Teatr Lalek Banialuka im. Jerzego Zitzmana został podłączony do sieci szerokopasmowej w zwiazku z realizacją projektu „Budowa sieci szerokopasmowej dla miasta Bielska-Białej” został zrealizowany przez Urząd Miasta Bielska – Białej przy współfinansowaniu ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013.


      

    Projekt Surfuj z kulturą i poznaj magię teatru
    dofinansowano ze środków Ministra Kultury 
    i Dziedzictwa Narodowego  pochodzących
    z Funduszu Promocji Kultury.