Udział Teatru Lalek Banialuka w przeglądach i festiwalach w 2010 roku:


   • Udział w XVI Festiwalu Teatrów dla Dzieci – Kraków 2010 – prezentacja przedstawienia "Ferdynand Wspaniały" Ludwika Jerzego Kerna w reżyserii Lucyny Sypniewskiej - Kraków, Nowohuckie Centrum Kultury

   • Udział w XVI Dziecięcych Spotkaniach Teatralnych w Gliwicach – prezentacja przedstawienia "Ferdynand Wspaniały" Ludwika Jerzego Kerna w reżyserii Lucyny Sypniewskiej - Gliwice, Gliwicki Teatr Muzyczny

   • Udział w XXI Gliwickich Spotkaniach Teatralnych – prezentacja przedstawienia "Król umiera" Eugène Ionesco w reżyserii François’a Lazaro - Gliwice, Ruiny Teatru Miejskiego

   • Udział w udział w XXIV Międzynarodowym Festiwalu Sztuki Lalkarskiej w Bielsku-Białej – prezentacja poza konkursem przedstawienia "Król umiera" Eugène Ionesco w reżyserii François’a Lazaro - Bielsko-Biała, Teatr Lalek Banialuka, Scena na Piętrze

   • Udział w XXIV Międzynarodowym Festiwalu Sztuki Lalkarskiej w Bielsku-Białej – prezentacja poza konkursem przedstawienia "Carpe diem" w reżyserii Włodzimierza Pohla - Bielsko-Biała, Plac Bolesława Chrobrego

   • Udział w XXIV Międzynarodowym Festiwalu Sztuki Lalkarskiej w Bielsku-Białej – prezentacja poza konkursem przedstawienia "Carpe diem" w reżyserii Włodzimierza Pohla - Bielsko-Biała, Plac Bolesława Chrobrego

   • Udział w XXIV Międzynarodowym Festiwalu Sztuki Lalkarskiej w Bielsku-Białej – prezentacja poza konkursem przedstawienia "Tristan i Izolda" Marty Guśniowskiej w reżyserii Petra Nosálka - Bielsko-Biała, Teatr Lalek Banialuka, Duża Scena

   • Udział w XXIV Międzynarodowym Festiwalu Sztuki Lalkarskiej w Bielsku-Białej – prezentacja poza konkursem przedstawienia "Stój! Nie ruszaj się!" Philippe’a Dorin w reżyserii Bogusława Kierca - Bielsko-Biała, Teatr Lalek Banialuka, Scena na Piętrze

   • Udział w 8. Festiwalu Kultury Dziecięcej w Pacanowie – prezentacja przedstawienia "Tomcio Paluszek” Jerzego Zaborowskiego w reżyserii Witolda Mazurkiewicza - stadion miejski w Pacanowie

   • Udział w V Festiwalu Teatrów Europy Środkowej "Sąsiedzi" w Lublinie – prezentacja przedstawienia "Król umiera" Eugène Ionesco w reżyserii François’a Lazaro (Lublin, Art Studio, Akademickie Centrum Kultury Uniwersytetu im. Marii Curie-Skłodowskiej "Chatka Żaka"

   • Udział w 35. Zamojskim Lecie Teatralnym w Zamościu – prezentacja przedstawienia "Tomcio Paluszek" Jerzego Zaborowskiego w reżyserii Witolda Mazurkiewicza - Zamość, scena plenerowa na Rynku Wielkim

   • Udział 12. Letnim Ogrodzie Teatralnym w Katowicach – prezentacja przedstawienia "Koziołek Matołek 2" Kornela Makuszyńskiego w reżyserii Lucyny Sypniewskiej - Katowice, Plac Sejmu Śląskiego

   • Udział w XVII Międzynarodowym Festiwalu Teatrów Lalek Bábkarská Bystrica 2010 w Bańskiej Bystrzycy na Słowacji – prezentacja przedstawienia "Król umiera" Eugène Ionesco w reżyserii François’a Lazaro - Słowacja, Bańska Bystrzyca, Opera Narodowa

   • Udział w XIV Międzynarodowym Festiwalu Teatrów dla Dzieci i Młodzieży Korczak 2010 w Warszawie (organizowanym przez Polski Ośrodek Międzynarodowego Stowarzyszenia Teatrów dla Dzieci i Młodzieży ASSITEJ) – prezentacja przedstawienia "Przygody Sindbada Żeglarza" Bolesława Leśmiana w reżyserii Jacka Malinowskiego - Warszawa, Teatr Rampa

    

        Nagrody dla Teatru Lalek Banialuka w 2010 roku:


    • Udział w XVI Festiwalu Teatrów dla Dzieci – Kraków 2010 – prezentacja przedstawienia "Ferdynand Wspaniały" Ludwika Jerzego Kerna w reżyserii Lucyny Sypniewskiej - Kraków, Nowohuckie Centrum Kultury

    • Udział w XVI Dziecięcych Spotkaniach Teatralnych w Gliwicach – prezentacja przedstawienia "Ferdynand Wspaniały" Ludwika Jerzego Kerna w reżyserii Lucyny Sypniewskiej - Gliwice, Gliwicki Teatr Muzyczny

    • Udział w XXI Gliwickich Spotkaniach Teatralnych – prezentacja przedstawienia "Król umiera" Eugène Ionesco w reżyserii François’a Lazaro - Gliwice, Ruiny Teatru Miejskiego

    • Udział w udział w XXIV Międzynarodowym Festiwalu Sztuki Lalkarskiej w Bielsku-Białej – prezentacja poza konkursem przedstawienia "Król umiera" Eugène Ionesco w reżyserii François’a Lazaro - Bielsko-Biała, Teatr Lalek Banialuka, Scena na Piętrze

    • Udział w XXIV Międzynarodowym Festiwalu Sztuki Lalkarskiej w Bielsku-Białej – prezentacja poza konkursem przedstawienia "Carpe diem" w reżyserii Włodzimierza Pohla - Bielsko-Biała, Plac Bolesława Chrobrego

    • Udział w XXIV Międzynarodowym Festiwalu Sztuki Lalkarskiej w Bielsku-Białej – prezentacja poza konkursem przedstawienia "Carpe diem" w reżyserii Włodzimierza Pohla - Bielsko-Biała, Plac Bolesława Chrobrego

    • Udział w XXIV Międzynarodowym Festiwalu Sztuki Lalkarskiej w Bielsku-Białej – prezentacja poza konkursem przedstawienia "Tristan i Izolda" Marty Guśniowskiej w reżyserii Petra Nosálka - Bielsko-Biała, Teatr Lalek Banialuka, Duża Scena

    • Udział w XXIV Międzynarodowym Festiwalu Sztuki Lalkarskiej w Bielsku-Białej – prezentacja poza konkursem przedstawienia "Stój! Nie ruszaj się!" Philippe’a Dorin w reżyserii Bogusława Kierca - Bielsko-Biała, Teatr Lalek Banialuka, Scena na Piętrze

    • Udział w 8. Festiwalu Kultury Dziecięcej w Pacanowie – prezentacja przedstawienia "Tomcio Paluszek” Jerzego Zaborowskiego w reżyserii Witolda Mazurkiewicza - stadion miejski w Pacanowie

    • Udział w V Festiwalu Teatrów Europy Środkowej "Sąsiedzi" w Lublinie – prezentacja przedstawienia "Król umiera" Eugène Ionesco w reżyserii François’a Lazaro (Lublin, Art Studio, Akademickie Centrum Kultury Uniwersytetu im. Marii Curie-Skłodowskiej "Chatka Żaka"

    • Udział w 35. Zamojskim Lecie Teatralnym w Zamościu – prezentacja przedstawienia "Tomcio Paluszek" Jerzego Zaborowskiego w reżyserii Witolda Mazurkiewicza - Zamość, scena plenerowa na Rynku Wielkim

    • Udział 12. Letnim Ogrodzie Teatralnym w Katowicach – prezentacja przedstawienia "Koziołek Matołek 2" Kornela Makuszyńskiego w reżyserii Lucyny Sypniewskiej - Katowice, Plac Sejmu Śląskiego

    • Udział w XVII Międzynarodowym Festiwalu Teatrów Lalek Bábkarská Bystrica 2010 w Bańskiej Bystrzycy na Słowacji – prezentacja przedstawienia "Król umiera" Eugène Ionesco w reżyserii François’a Lazaro - Słowacja, Bańska Bystrzyca, Opera Narodowa

    • Udział w XIV Międzynarodowym Festiwalu Teatrów dla Dzieci i Młodzieży Korczak 2010 w Warszawie (organizowanym przez Polski Ośrodek Międzynarodowego Stowarzyszenia Teatrów dla Dzieci i Młodzieży ASSITEJ) – prezentacja przedstawienia "Przygody Sindbada Żeglarza" Bolesława Leśmiana w reżyserii Jacka Malinowskiego - Warszawa, Teatr Rampa

    • Nagroda Artystyczna Marszałka Województwa Śląskiego "Złota Maska 2009" w kategorii Przedstawienie Roku dla spektaklu "Król umiera" w reżyserii  Françoisa Lazaro

    • Nagroda Artystyczna  Bielskiego Koła ZASP Laur im. Dembowskiego w kategorii Przedstawienie Roku dla spektaklu "Król umiera" w reżyserii Françoisa Lazaro 

    • Perła Sąsiadów - nagroda  V Festiwalu Teatrów Europy Środkowej Sąsiedzi w Lublinie - dla Teatru Lalek Banialuka za wizję plastyczną współtworzącą iście szekspirowski tragizm spektaklu "Król umiera" Ionesco.

    • Atesty ASSITEJ (Polskiego Ośrodka Międzynarodowego Stowarzyszenia Teatrów dla Dzieci i Młodzieży) – Świadectwo Wysokiej Jakości i Poziomu Artystycznego. Nagrodzone spektakle zrealizowane w 2009 roku "Przygody Sindbada Żeglarza" Bolesława Leśmiana w reżyserii  Jaceka Malinowskiego oraz "Król umiera " Eugène Ionesco w reżyserii Françoisa Lazaro

     


     

    Teatr Lalek Banialuka im. Jerzego Zitzmana

    Samorządowa Instytucja Kultury

    Newsletter

    Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Teatr Lalek Banialuka im. Jerzego Zitzmana, w celu korzystania z prowadzonej przez Teatr Lalek Banialuka usługi „Newsletter”. Jestem świadom/świadoma, iż moja zgoda może być odwołana w każdym czasie, co skutkować będzie usunięciem mojego adresu e-mail z listy dystrybucyjnej usługi „Newsletter”.
    Zapoznałam/em się z Regulaminem świadczenia usługi Newsletter

    Teatr Lalek Banialuka im. Jerzego Zitzmana został podłączony do sieci szerokopasmowej w zwiazku z realizacją projektu „Budowa sieci szerokopasmowej dla miasta Bielska-Białej” został zrealizowany przez Urząd Miasta Bielska – Białej przy współfinansowaniu ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013.


      

    Projekt Surfuj z kulturą i poznaj magię teatru
    dofinansowano ze środków Ministra Kultury 
    i Dziedzictwa Narodowego  pochodzących
    z Funduszu Promocji Kultury.