Udział Teatru Lalek Banialuka w przeglądach i festiwalach w 2011 roku:


   • Udział w XVII Festiwalu Teatrów dla Dzieci – Kraków 2011 – prezentacja przedstawienia "Jaś i Małgosia" Jana Brzechwy w reżyserii Lecha Chojnackiego - Kraków, Nowohuckie Centrum Kultury

   • Udział w XVII Dziecięcych Spotkaniach Teatralnych w Gliwicach – prezentacja przedstawienia "Podróże Guliwera" Jonathana Swifta w reżyserii Mariána Pecko - Gliwice, Gliwicki Teatr Muzyczny

   • Udział w Ogólnopolskich Spotkaniach Teatralnych i Muzycznych w Śląskim Ogrodzie Sztuki w Koszęcinie – prezentacja przedstawienia "Calineczka" Marty Guśniowskiej w reżyserii Witolda Mazurkiewicza - Koszęcin, siedziba Zespołu Pieśni i Tańca "Śląsk"

   • Udział w 13. Letnim Ogrodzie Teatralnym w Katowicach – prezentacja przedstawienia "Calineczka" Marty Guśniowskiej w reżyserii Witolda Mazurkiewicza - Katowice, Plac Sejmu Śląskiego

    

        Nagrody dla Teatru Lalek Banialuka w 2011 roku:


    • Udział w XVII Festiwalu Teatrów dla Dzieci – Kraków 2011 – prezentacja przedstawienia "Jaś i Małgosia" Jana Brzechwy w reżyserii Lecha Chojnackiego - Kraków, Nowohuckie Centrum Kultury

    • Udział w XVII Dziecięcych Spotkaniach Teatralnych w Gliwicach – prezentacja przedstawienia "Podróże Guliwera" Jonathana Swifta w reżyserii Mariána Pecko - Gliwice, Gliwicki Teatr Muzyczny

    • Udział w Ogólnopolskich Spotkaniach Teatralnych i Muzycznych w Śląskim Ogrodzie Sztuki w Koszęcinie – prezentacja przedstawienia "Calineczka" Marty Guśniowskiej w reżyserii Witolda Mazurkiewicza - Koszęcin, siedziba Zespołu Pieśni i Tańca "Śląsk"

    • Udział w 13. Letnim Ogrodzie Teatralnym w Katowicach – prezentacja przedstawienia "Calineczka" Marty Guśniowskiej w reżyserii Witolda Mazurkiewicza - Katowice, Plac Sejmu Śląskiego

    • I miejsce w plebiscycie na najciekawszy spektakl Festiwalu Teatrów dla Dzieci - Ferie 2011 w Krakowie (przyznane przez publiczność) dla przedstawienia "Jaś i Małgosia" Jana Brzechwy w reżyserii Lecha Chojnackiego

    • Nominacja do Nagrody ZŁOTA MASKA 2011 w kategorii Scenografia dla Evy Farkašovej za lalki i kostiumy do spektaklu "Podróże Guliwera" w reżyserii Mariána Pecko i scenografię do spektaklu "Tristan i Izolda" w reżyserii Petra Nosáleka

    • Nagroda Artystyczna Marszałka Województwa Śląskiego "Złota Maska 2011" w kategorii Scenografia dla Evy Farkašovej za lalki i kostiumy do spektaklu "Podróże Guliwera" w  reżyserii Mariána Pecko i scenografię do spektaklu "Tristan i Izolda"  w reżyserii Petra Nosálka

    • Nagroda Artystyczna Marszałka Województwa Śląskiego "Złota Maska 2012" w kategorii Spektakl dla dzieci dla przedstawienia "Calineczka” Marty Guśniowskiej w reżyserii Witolda Mazurkiewicza.                                                                                                      

    • Medal 50-lecia Polskiego Ośrodka Lalkarskiego POLUNIMA dla Teatru Lalek Banialuka  

     


     

    Teatr Lalek Banialuka im. Jerzego Zitzmana

    Samorządowa Instytucja Kultury

    Newsletter

    Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Teatr Lalek Banialuka im. Jerzego Zitzmana, w celu korzystania z prowadzonej przez Teatr Lalek Banialuka usługi „Newsletter”. Jestem świadom/świadoma, iż moja zgoda może być odwołana w każdym czasie, co skutkować będzie usunięciem mojego adresu e-mail z listy dystrybucyjnej usługi „Newsletter”.
    Zapoznałam/em się z Regulaminem świadczenia usługi Newsletter

    Teatr Lalek Banialuka im. Jerzego Zitzmana został podłączony do sieci szerokopasmowej w zwiazku z realizacją projektu „Budowa sieci szerokopasmowej dla miasta Bielska-Białej” został zrealizowany przez Urząd Miasta Bielska – Białej przy współfinansowaniu ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013.


      

    Projekt Surfuj z kulturą i poznaj magię teatru
    dofinansowano ze środków Ministra Kultury 
    i Dziedzictwa Narodowego  pochodzących
    z Funduszu Promocji Kultury.