Udział Teatru Lalek Banialuka w przeglądach i festiwalach w 2013 roku:


   • Udział w Festiwalu Teatrów dla Dzieci – Kraków 2013 – prezentacja przedstawienia "Tygrys Pietrek" Hanny Januszewskiej w reżyserii Lucyny Sypniewskiej - Kraków, Nowohuckie Centrum Kultury

   • Udział w Festiwalu Teatrów dla Dzieci – Kraków 2013 – prezentacja przedstawienia "Czerwony Kapturek" Agaty Sowy w reżyserii Andrzeja Łabińca - Kraków, Nowohuckie Centrum Kultury

   • Udział w XIX Dziecięcych Spotkaniach Teatralnych w Gliwicach – prezentacja przedstawienia "Czarnoksiężnik z Krainy Oz" Lymana Franka Bauma w reżyserii Petra Nosálka - Gliwice, Gliwicki Teatr Muzyczny

   • Udział w XIX Dziecięcych Spotkaniach Teatralnych w Gliwicach – prezentacja przedstawienia "Jaś i Małgosia" Jana Brzechwy w reżyserii Lecha Chojnackiego - Gliwice, Gliwicki Teatr Muzyczny

   • Udział w 33. Warszawskich Spotkaniach Teatralnych (w ramach Małych Warszawskich Spotkań Teatralnych) – prezentacja przedstawienia "Złoty klucz" Jana Ośnicy w reżyserii Janusza Ryla-Krystianowskiego - Warszawa, Teatr Dramatyczny m. st. Warszawy, Scena im. G. Holoubka

   • Udział w 26. Ogólnopolskim Festiwalu Teatrów Lalek w Opolu – prezentacja przedstawienia "Złoty klucz" Jana Ośnicy w reżyserii Janusza Ryla-Krystianowskiego - Opole, Opolski Teatr Lalki i Aktora, Mała Scena

   • Udział w 6. Międzynarodowym Festiwalu Sztuk Współczesnych dla Dzieci i Młodzieży KON-TEKSTY w Poznaniu – prezentacja przedstawienia "Złoty klucz" Jana Ośnicy w reżyserii Janusza Ryla-Krystianowskiego - Poznań, Teatr Polski, Malarnia

   • Udział w 11. Międzynarodowym Festiwalu Kultury Dziecięcej, Pacanów – Islandia 2013 – 80 lat Koziołka Matołka (organizator: Europejskie Centrum Bajki im. Koziołka Matołka) – prezentacja w plenerze przedstawienia "Koziołek Matołek" Kornela Makuszyńskiego w reżyserii Lucyny Sypniewskiej - Pacanów, Rynek

   • Udział w 15. Letnim Ogrodzie Teatralnym w Katowicach w ramach "Grządki Teatralnej" – prezentacja w plenerze przedstawienia "Koziołek Matołek" Kornela Makuszyńskiego w reżyserii Lucyny Sypniewskiej - Katowice, Plac Sejmu Śląskiego przed siedzibą Teatru Korez

   • Udział w 11. Międzynarodowym Festiwalu Teatrów Lalek "Katowice – Dzieciom" 2013 w Katowicach (organizowanym przez Śląski Teatr Lalki i Aktora Ateneum w Katowicach)– prezentacja przedstawienia "Złoty klucz" Jana Ośnicy w reżyserii Janusza Ryla-Krystianowskiego - Katowice, Teatr Śląski im. Stanisława Wyspiańskiego, Duża Scena

   • Udział w XX Międzynarodowym Festiwalu Teatrów Lalek SPOTKANIA 2013 w Toruniu – prezentacja przedstawienia "Złoty klucz" Jana Ośnicy w reżyserii Janusza Ryla-Krystianowskiego - Toruń, Teatr Baj Pomorski, Duża Scena

   • Udział w XVII Olsztyńskim Tygodniu Teatrów Lalkowych ANIMA 2013 – prezentacja przedstawienia "Złoty klucz" Jana Ośnicy w reżyserii Janusza Ryla-Krystianowskiego - Olsztyn, Olsztyński Teatr Lalek, Duża Scena

    

        Nagrody dla Teatru Lalek Banialuka w 2013 roku:


    • Udział w Festiwalu Teatrów dla Dzieci – Kraków 2013 – prezentacja przedstawienia "Tygrys Pietrek" Hanny Januszewskiej w reżyserii Lucyny Sypniewskiej - Kraków, Nowohuckie Centrum Kultury

    • Udział w Festiwalu Teatrów dla Dzieci – Kraków 2013 – prezentacja przedstawienia "Czerwony Kapturek" Agaty Sowy w reżyserii Andrzeja Łabińca - Kraków, Nowohuckie Centrum Kultury

    • Udział w XIX Dziecięcych Spotkaniach Teatralnych w Gliwicach – prezentacja przedstawienia "Czarnoksiężnik z Krainy Oz" Lymana Franka Bauma w reżyserii Petra Nosálka - Gliwice, Gliwicki Teatr Muzyczny

    • Udział w XIX Dziecięcych Spotkaniach Teatralnych w Gliwicach – prezentacja przedstawienia "Jaś i Małgosia" Jana Brzechwy w reżyserii Lecha Chojnackiego - Gliwice, Gliwicki Teatr Muzyczny

    • Udział w 33. Warszawskich Spotkaniach Teatralnych (w ramach Małych Warszawskich Spotkań Teatralnych) – prezentacja przedstawienia "Złoty klucz" Jana Ośnicy w reżyserii Janusza Ryla-Krystianowskiego - Warszawa, Teatr Dramatyczny m. st. Warszawy, Scena im. G. Holoubka

    • Udział w 26. Ogólnopolskim Festiwalu Teatrów Lalek w Opolu – prezentacja przedstawienia "Złoty klucz" Jana Ośnicy w reżyserii Janusza Ryla-Krystianowskiego - Opole, Opolski Teatr Lalki i Aktora, Mała Scena

    • Udział w 6. Międzynarodowym Festiwalu Sztuk Współczesnych dla Dzieci i Młodzieży KON-TEKSTY w Poznaniu – prezentacja przedstawienia "Złoty klucz" Jana Ośnicy w reżyserii Janusza Ryla-Krystianowskiego - Poznań, Teatr Polski, Malarnia

    • Udział w 11. Międzynarodowym Festiwalu Kultury Dziecięcej, Pacanów – Islandia 2013 – 80 lat Koziołka Matołka (organizator: Europejskie Centrum Bajki im. Koziołka Matołka) – prezentacja w plenerze przedstawienia "Koziołek Matołek" Kornela Makuszyńskiego w reżyserii Lucyny Sypniewskiej - Pacanów, Rynek

    • Udział w 15. Letnim Ogrodzie Teatralnym w Katowicach w ramach "Grządki Teatralnej" – prezentacja w plenerze przedstawienia "Koziołek Matołek" Kornela Makuszyńskiego w reżyserii Lucyny Sypniewskiej - Katowice, Plac Sejmu Śląskiego przed siedzibą Teatru Korez

    • Udział w 11. Międzynarodowym Festiwalu Teatrów Lalek "Katowice – Dzieciom" 2013 w Katowicach (organizowanym przez Śląski Teatr Lalki i Aktora Ateneum w Katowicach)– prezentacja przedstawienia "Złoty klucz" Jana Ośnicy w reżyserii Janusza Ryla-Krystianowskiego - Katowice, Teatr Śląski im. Stanisława Wyspiańskiego, Duża Scena

    • Udział w XX Międzynarodowym Festiwalu Teatrów Lalek SPOTKANIA 2013 w Toruniu – prezentacja przedstawienia "Złoty klucz" Jana Ośnicy w reżyserii Janusza Ryla-Krystianowskiego - Toruń, Teatr Baj Pomorski, Duża Scena

    • Udział w XVII Olsztyńskim Tygodniu Teatrów Lalkowych ANIMA 2013 – prezentacja przedstawienia "Złoty klucz" Jana Ośnicy w reżyserii Janusza Ryla-Krystianowskiego - Olsztyn, Olsztyński Teatr Lalek, Duża Scena

    • Nominacja do Nagrody Teatralnej "Złota Maska 2013" przyznawanej przez Marszałka Województwa Śląskiego za rok 2012 w kategorii Spektakl dla Młodych Widzów dla Teatru Lalek Banialuka za przedstawienie "Złoty klucz" Jana Ośnicy w reżyserii Janusza Ryla-Krystianowskiego                                               

    • Nominacja do Nagrody Teatralnej „Złota Maska” 2013 przyznawanej przez Marszałka Województwa Śląskiego za rok 2012 w kategorii Scenografia dla Zofii de Ines za scenografię do spektaklu "Ballady i romanse" Adama Mickiewicza w reżyserii Pawła Aignera                                                            

    • Nagroda Jury 6. Międzynarodowego Festiwalu Sztuk Współczesnych KON-TEKSTY w Poznaniu dla realizatorów przedstawienia "Złoty klucz" Jana Ośnicy z Teatru Lalek Banialuka za twórcze przywołanie klasyki teatru lalek

    • Nagroda Jury 26. Ogólnopolskiego Festiwalu Teatrów Lalek w Opolu za spektakl dla Teatru Banialuka za przedstawienie "Złoty klucz" Jana Ośnicy w reżyserii Janusza Ryla-Krystianowskiego         

    • Nagroda Jury 26. Ogólnopolskiego Festiwalu Teatrów Lalek w Opolu za muzykę dla Roberta Łuczaka za muzykę do spektaklu "Złoty klucz" Jana Ośnicy w reżyserii Janusza Ryla-Krystianowskiego                                  

    • Nagroda aktorska im. Władysława Jaremy w dziedzinie animacji lalkowej przyznana przez Sekcję Teatrów Lalkowych Związku Artystów Scen Polskich podczas 26. Ogólnopolskiego Festiwalu Teatrów Lalek w Opolu dla Zespołu Teatru Banialuka za role w spektaklu "Złoty klucz" Jana Ośnicy w reżyserii Janusza Ryla-Krystianowskiego  

    • ATEST - Świadectwo Wysokiej Jakości i Poziomu Artystycznego – nagroda Polskiego Ośrodka ASSITEJ Międzynarodowego Stowarzyszenia Teatrów dla Dzieci za rok 2012 dla Teatru Lalek Banialuka za przedstawienie Złoty klucz Jana Ośnicy w reżyserii Janusza Ryla-Krystianowskiego, ze scenografią Julii Skuratovej i muzyką Roberta Łuczaka       

    • Grand Prix XX Międzynarodowego Festiwalu Teatrów Lalek SPOTKANIA 2013 w Toruniu dla Teatru Lalek Banialuka za przedstawienie  Złoty klucz w reżyserii Janusza Ryl-Krystianowskiego za pokazanie, jak nowoczesne może być odwołanie się do tradycji sztuki lalkarskiej i jak odświeżający może być powrót do zapomnianego repertuaru                                                                                              

    • Grand Prix za najlepsze przedstawienie 11. Międzynarodowego Festiwalu Teatrów Lalek „Katowice – Dzieciom” 2013 w Katowicach dla Teatru Lalek Banialuka za przedstawienie "Złoty klucz" w reżyserii Janusza Ryl-Krystianowskiego, scenografii Julii Skuratowej, z muzyką Roberta Łuczaka   

    • Dyplom Honorowy POLUNIMA - nagroda przyznana w trakcie 11. Międzynarodowego Festiwalu Teatrów Lalek „Katowice – Dzieciom” 2013 w Katowicach  dla Janusza Ryla-Krystianowskiego za siłę i piękno przedstawienia "Złoty klucz" zrealizowanego tradycyjnymi środkami teatru lalek w Teatrze Lalek Banialuka                

     


     

    Teatr Lalek Banialuka im. Jerzego Zitzmana

    Samorządowa Instytucja Kultury

    Newsletter

    Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Teatr Lalek Banialuka im. Jerzego Zitzmana, w celu korzystania z prowadzonej przez Teatr Lalek Banialuka usługi „Newsletter”. Jestem świadom/świadoma, iż moja zgoda może być odwołana w każdym czasie, co skutkować będzie usunięciem mojego adresu e-mail z listy dystrybucyjnej usługi „Newsletter”.
    Zapoznałam/em się z Regulaminem świadczenia usługi Newsletter

    Teatr Lalek Banialuka im. Jerzego Zitzmana został podłączony do sieci szerokopasmowej w zwiazku z realizacją projektu „Budowa sieci szerokopasmowej dla miasta Bielska-Białej” został zrealizowany przez Urząd Miasta Bielska – Białej przy współfinansowaniu ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013.


      

    Projekt Surfuj z kulturą i poznaj magię teatru
    dofinansowano ze środków Ministra Kultury 
    i Dziedzictwa Narodowego  pochodzących
    z Funduszu Promocji Kultury.