Udział Teatru Lalek Banialuka w przeglądach i festiwalach w 2014 roku:


   • Udział w Festiwalu Teatrów dla Dzieci – Kraków 2014 – prezentacja przedstawienia "Tymoteusz wśród ptaków" Jana Wilkowskiego w reżyserii Lucyny Sypniewskiej - Kraków, Nowohuckie Centrum Kultury

   • Udział w XX Dziecięcych Spotkaniach Teatralnych w Gliwicach – prezentacja przedstawienia "Mała Syrenka" Marty Guśniowskiej w reżyserii Petra Nosálka - Gliwice, Gliwicki Teatr Muzyczny, Scena przy Nowym Świecie

   • Udział w XX Dziecięcych Spotkaniach Teatralnych w Gliwicach – prezentacja przedstawienia "Tymoteusz wśród ptaków" Jana Wilkowskiego w reżyserii Lucyny Sypniewskiej - Gliwice, Gliwicki Teatr Muzyczny, Scena przy Nowym Świecie

   • Udział w 5. Festiwalu Teatrów Ożywionej Formy MASKARADA w Rzeszowie – prezentacja przedstawienia "Złoty klucz" Jana Ośnicy w reżyserii Janusza Ryla-Krystianowskiego - Rzeszów, Teatr Maska, Duża Scena

   • Udział w XVIII Międzynarodowym Festiwalu Teatrów dla Dzieci i Młodzieży KORCZAK 2014 w Warszawie (organizowanym przez Polski Ośrodek Międzynarodowego Stowarzyszenia Teatrów dla Dzieci i Młodzieży ASSITEJ) – prezentacja przedstawienia "Piękna i Bestia" Jana Ośnicy w reżyserii Mariána Pecko Warszawa, Teatr Powszechny im. Zygmunta Hübnera, Duża Scena

   • Udział w VI Festiwalu Spektakli dla Dzieci "Mała Talia" w Tarnowie - prezentacja przedstawienia "Pierścień i róża" Williama Makepeace’a Thackeray’a w reżyserii Pawła Aignera - Tarnów, Teatr im. Ludwika Solskiego, Duża Scena

   • Udział w 16. Letnim Ogrodzie Teatralnym w Katowicach w ramach "Grządki Teatralnej" – prezentacja przedstawienia "Tymoteusz wśród ptaków" Jan Wilkowskiego w reżyserii Lucyny Sypniewskiej - Katowice, Plac Sejmu Śląskiego, Scena przed siedzibą Teatru Korez

   • Udział w XIX Międzynarodowym Festiwalu Współczesnego Teatru dla Dorosłych i Dzieci BÁBKARSKÁ BYSTRICA 2014 – Double Impulse – prezentacja przedstawienia "Sen nocy letniej" Williama Szekspira w reżyserii Mariána Pecko - Słowacja, Bańska Bystrzyca, Opera Narodowa

    

        Nagrody dla Teatru Lalek Banialuka w 2014 roku:


    • Udział w Festiwalu Teatrów dla Dzieci – Kraków 2014 – prezentacja przedstawienia "Tymoteusz wśród ptaków" Jana Wilkowskiego w reżyserii Lucyny Sypniewskiej - Kraków, Nowohuckie Centrum Kultury

    • Udział w XX Dziecięcych Spotkaniach Teatralnych w Gliwicach – prezentacja przedstawienia "Mała Syrenka" Marty Guśniowskiej w reżyserii Petra Nosálka - Gliwice, Gliwicki Teatr Muzyczny, Scena przy Nowym Świecie

    • Udział w XX Dziecięcych Spotkaniach Teatralnych w Gliwicach – prezentacja przedstawienia "Tymoteusz wśród ptaków" Jana Wilkowskiego w reżyserii Lucyny Sypniewskiej - Gliwice, Gliwicki Teatr Muzyczny, Scena przy Nowym Świecie

    • Udział w 5. Festiwalu Teatrów Ożywionej Formy MASKARADA w Rzeszowie – prezentacja przedstawienia "Złoty klucz" Jana Ośnicy w reżyserii Janusza Ryla-Krystianowskiego - Rzeszów, Teatr Maska, Duża Scena

    • Udział w XVIII Międzynarodowym Festiwalu Teatrów dla Dzieci i Młodzieży KORCZAK 2014 w Warszawie (organizowanym przez Polski Ośrodek Międzynarodowego Stowarzyszenia Teatrów dla Dzieci i Młodzieży ASSITEJ) – prezentacja przedstawienia "Piękna i Bestia" Jana Ośnicy w reżyserii Mariána Pecko Warszawa, Teatr Powszechny im. Zygmunta Hübnera, Duża Scena

    • Udział w VI Festiwalu Spektakli dla Dzieci "Mała Talia" w Tarnowie - prezentacja przedstawienia "Pierścień i róża" Williama Makepeace’a Thackeray’a w reżyserii Pawła Aignera - Tarnów, Teatr im. Ludwika Solskiego, Duża Scena

    • Udział w 16. Letnim Ogrodzie Teatralnym w Katowicach w ramach "Grządki Teatralnej" – prezentacja przedstawienia "Tymoteusz wśród ptaków" Jan Wilkowskiego w reżyserii Lucyny Sypniewskiej - Katowice, Plac Sejmu Śląskiego, Scena przed siedzibą Teatru Korez

    • Udział w XIX Międzynarodowym Festiwalu Współczesnego Teatru dla Dorosłych i Dzieci BÁBKARSKÁ BYSTRICA 2014 – Double Impulse – prezentacja przedstawienia "Sen nocy letniej" Williama Szekspira w reżyserii Mariána Pecko - Słowacja, Bańska Bystrzyca, Opera Narodowa

    • „Złota Maska” w kategorii Spektakl dla Młodych Widzów dla Teatru Lalek Banialuka za przedstawienie "Sen nocy letniej" Williama Szekspira w reżyserii Mariána Pecko, z lalkami i kostiumami Evy Farkašovej, dekoracjami Pavola Andraško oraz muzyką Roberta Mankoveckiego 

    • Nominacja do Nagrody "Złota Maska" w kategorii Scenografia dla Evy Farkašovej za lalki i kostiumy do spektaklu Teatru Lalek Banialuka "Sen nocy letniej" Williama Szekspira w reżyserii Mariána Pecko  

    • Nominacja do Nagrody „Złota Maska”w kategorii Reżyseria dla Mariána Pecko za reżyserię przedstawienia "Sen nocy letniej" Williama Szekspira w Teatrze lalek Banialuka

    • Nagroda 5. Festiwalu Teatrów Ożywionej Formy MASKARADA w Rzeszowie dla Najlepszego Animatora ufundowana przez Wojewodę Podkarpackiego dla zespołu Teatru Lalek Banialuka za przedstawienie Złoty klucz Jana Ośnicy w reżyserii Janusza Ryla-Krystianowskiego. Nagrodę rzeczową – aparat fotograficzny zespół przekazał na rzecz Domu Dziecka w Bielsku-Białej.                                                                    

     


     

    Teatr Lalek Banialuka im. Jerzego Zitzmana

    Samorządowa Instytucja Kultury

    Newsletter

    Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Teatr Lalek Banialuka im. Jerzego Zitzmana, w celu korzystania z prowadzonej przez Teatr Lalek Banialuka usługi „Newsletter”. Jestem świadom/świadoma, iż moja zgoda może być odwołana w każdym czasie, co skutkować będzie usunięciem mojego adresu e-mail z listy dystrybucyjnej usługi „Newsletter”.
    Zapoznałam/em się z Regulaminem świadczenia usługi Newsletter

    Teatr Lalek Banialuka im. Jerzego Zitzmana został podłączony do sieci szerokopasmowej w zwiazku z realizacją projektu „Budowa sieci szerokopasmowej dla miasta Bielska-Białej” został zrealizowany przez Urząd Miasta Bielska – Białej przy współfinansowaniu ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013.


      

    Projekt Surfuj z kulturą i poznaj magię teatru
    dofinansowano ze środków Ministra Kultury 
    i Dziedzictwa Narodowego  pochodzących
    z Funduszu Promocji Kultury.